Mürekkep Balığı nedir?

Mürekkep balığı Mürekkep balığı, kafadanbacaklılardan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran, ...
1 Yorum

Mürekkep nedir ne demektir? Anlamı

Mürekkep ve dolma kalem Çeşitli yüzeylere özellikle kağıt üzerine yazı yazmak, desen çizmek ya da baskı yapmak için kullanılan, genel...

Müreffeh nedir ne demektir? Anlamı

Refah, rahatlık, bolluk ve varlık içinde. Türkiye bölgedeki en güzel, en müreffeh, en gelişmiş ülkedir. (İlgili cümle kaynağı: Doğan Sofrac...

Mürebbi nedir? Mürebbiye ne demektir? Mürebbiyelik Anlamı

Eğitici, yetiştirici, eğitmen. Oysa Şeyh bir mürebbi idi, bir öğretmendi. Ona hakikati aşıladı... (İlgili cümle kaynağı: M. E. Kılıç) Bir ...

Mürdüm nedir ne demektir? Mürdüm Eriği

Mürdüm eriği Reçeli veya hoşafı yapılan, kara mor renkli, etli, dolgun ve yüzeyi hafif buğulu olan, kurutulduktan sonra siyahımsı bir...

Mürdesenk nedir ne demektir? Anlamı

Doğal kurşun oksitlerden mürdesenk ve masiko Doğal kurşun oksit (PbO). Kurşun monoksit, sarı toz halindeki masiko ve kırmızı pullar ...

Müradif nedir ne demektir? Anlamı

Müradif, anlamdaş, eş anlamlı, aynı anlama gelen demektir. Müradif sözler; söylemde ayrı, manada yakın olan sözlerdir. Zira hikmet-i itikat ...

Müracaat nedir? Müracaat etmek ne demektir? Anlamı

Başvuru, başvurma. Ortaokulu bitirdikten sonra yatılı ilköğretim okulunun sınavlarına müracaat etmiştim. (İlgili cümle kaynağı: H. Ertuğrul...

Müptela nedir? Müptela olmak ne demektir? Anlamı

Tutulmuş, yakalanmış. En sonunda insanı bir hastalığa müptela ediyor. (Yaşar Kemal) Kötü alışkanlıkları olan, bağımlı. Aşık, vurgun. Aşkı...

Müptedi nedir ne demektir? Anlamı

Bir şey öğrenmeye yeni başlamış olan, acemi, yolun başında olan. Meslekte müptedi olduğunuz görülüyor (R. N. Güntekin). Selçuklu dönemi medr...

Müphem nedir? Müphemiyet ne demektir? Anlamı

Belirsiz, ne olduğu açıkça anlaşılamayan. Muğlak ve müphem konuların zihinlerde daha berrak bir şekilde kavranmasını sağlayacak net açıklam...

Münzevi nedir ne demektir? Anlamı

Köşesine çekilip kimseyle görüşmeyen, topluluktan kaçan, yalnızlıktan hoşlanan kimse, kaçınık. Ey bilge münzevi, size üç sorunun cevabını so...

Münteşir nedir? Gayri münteşir ne demektir? Anlamı

Yaygın, yayılmış. Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir latif bir kır kokusu vardı. Yayımlanan, basılmış, yayımlanmış olan (gazete, derg...

Müntesip nedir ne demektir? Anlamı

Bir yere, birine bağlanmış, kapılanmış, mensup, intisap etmiş olan. Konuyla alakalı olarak, gerek dört mezhebe müntesip alimlerin gerekse d...

Müntehabat nedir ne demektir? Anlamı

Seçme yazılar ve eserler. Şinasi Tanzimat edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuş bir yazarımızdır Müntehabat-ı Eş'ar adlı eserini daha önc...

Münşi nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden yazma kabiliyeti yüksek, sanatsal düzyazı ve mektup yazarlarına verilen isim. Sanatlı bir söyleyişle yazılan düz yazıya "inşa&...

Münşeat nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Kaleme alınan şeyler, nesir yazılar, mektuplar. (edebiyat) Divan edebiyatında, küçük düz yazı örneklerinin ve mektupların toplandığı derg...

Münkariz nedir ne demektir? Anlamı

Adı sanı kalmamış, yıkılmış, yok olmuş, sona ermiş, batmış, çökmüş, tükenmiş. Roma idaresi altında yaşamış olan bir çok milletler münkariz o...

Münhat nedir ne demektir? Anlamı

Yüksekte olmayan, ingin, çökük, basık, alçak (yer). Genel olarak ormanlık saha sınırlarının büyük kısmı bataklığın münhat kısımlarından oldu...

Münhasıran nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız, özellikle, sadece, özgü, mahsus. Örnek cümleler: Hakimiyet ve saltanat münhasıran milletindir (Necip Fazıl Kısakürek). Çünkü her erk...

Münhasır nedir? Nevi şahsına münhasır ne demektir? Anlamı

Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus, özgü. Tüm bu nedenlerden dolayı alınan yaptırım kararının sadece bu konuya münhasır olarak ha...

Münhani nedir ne demektir? Anlamı

Münhani Eğri. (matematik) Eğrili, eğri. Eş yükselti eğrisi, izohips. Deniz seviyesinden itibaren eşit aralıklarla üst üste sıralan...

Münhal nedir? Münhal kadro ne demektir? Anlamı

Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık. (kimya) Eriyik, eriyebilen. Münhal kadro: Boş (açık) kadro. Bir başka anlatımla,...

Münfesih nedir? Münfesih olmak ne demektir? Anlamı

Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış. İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep e...

Münferit nedir? Münferiden ne demektir? Anlamı

Tek, ayrı, kendi başına olan. Cemaatle namaz kılmak esastır, münferit namaz ise arızidir (sonradan ortaya çıkmıştır). (Tuğrul İnançer) M...