Mürekkep Balığı nedir?

Mürekkep balığı Mürekkep balığı, kafadanbacaklılardan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran, ...

Mürekkep nedir ne demektir? Anlamı

Mürekkep ve dolma kalem Çeşitli yüzeylere özellikle kağıt üzerine yazı yazmak, desen çizmek ya da baskı yapmak için kullanılan, genel...

Müreffeh nedir ne demektir? Anlamı

Refah, rahatlık, bolluk ve varlık içinde: Türkiye bölgedeki en güzel, en müreffeh, en gelişmiş ülkedir. (İlgili cümle kaynağı: Doğan Sofrac...

Mürdesenk nedir ne demektir? Anlamı

Doğal kurşun oksitlerden mürdesenk ve masiko Doğal kurşun oksit (PbO). Kurşun monoksit, sarı toz halindeki masiko ve kırmızı pullar h...
1 soru/yorum

Müradif nedir ne demektir? Anlamı

Anlamdaş, eş anlamlı, aynı anlama gelen: Müradif sözler; söylemde ayrı, manada yakın olan sözlerdir. Zira hikmet-i itikat sırf akli olmalıdı...

Müptedi nedir ne demektir? Anlamı

Bir şey öğrenmeye yeni başlamış olan, acemi, yolun başında olan: Meslekte müptedi olduğunuz görülüyor (R. N. Güntekin). Selçuklu dönemi medr...

Münzevi nedir ne demektir? Anlamı

Köşesine çekilip kimseyle görüşmeyen, topluluktan kaçan, yalnızlıktan hoşlanan kimse, kaçınık: Ey bilge münzevi, size üç sorunun cevabını so...

Müntesip nedir ne demektir? Anlamı

İlgisi ve alakası bulunan, ilgili: Profesör, hakim, avukat, hukuk müşaviri gibi hukuk ilmine müntesip olanlar bu eserden her halde en çok i...

Müntehabat nedir ne demektir? Anlamı

Seçme yazılar ve eserler: Şinasi Tanzimat edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuş bir yazarımızdır Müntehabat-ı Eş'ar adlı eserini daha önc...

Münşi nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden yazma kabiliyeti yüksek, sanatsal düzyazı ve mektup yazarlarına verilen isim: Sanatlı bir söyleyişle yazılan düz yazıya "inşa&...

Münkariz nedir ne demektir? Anlamı

Adı sanı kalmamış, yıkılmış, yok olmuş, sona ermiş, batmış, çökmüş, tükenmiş: Roma idaresi altında yaşamış olan bir çok milletler münkariz o...

Münhat nedir ne demektir? Anlamı

Yüksekte olmayan, ingin, çökük, basık, alçak (yer): Genel olarak ormanlık saha sınırlarının büyük kısmı bataklığın münhat kısımlarından oldu...

Münhasıran nedir ne demektir? Anlamı

Yalnız, özellikle, sadece, özgü, mahsus: Hakimiyet ve saltanat münhasıran milletindir (Necip Fazıl Kısakürek). Çünkü her erkeğin benim dediğ...

Münhani nedir ne demektir? Anlamı

Münhani (coğrafya) Doğru veya düz olmayan, eğri: Sıra sıra kupa arabalar açık münhani bir iz üzerinden yürüyerek dönüyorlardı. (İlgil...