Müntesip nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İlgisi ve alakası bulunan, ilgili: Profesör, hakim, avukat, hukuk müşaviri gibi hukuk ilmine müntesip olanlar bu eserden her halde en çok istifade edenlerden olacaklardır. (Türk Hukuk Lügati)
  2. Bir işe, bir mesleğe girmiş olan, bir kurum veya topluluğa mensup olan: Hukuk müntesipleri hukuk mahkemelerinde, ceza müntesipleri ceza mahkemelerinde ve müddeiumumiliklerde çalışırlar. (Ayın tarihi)
  3. (din) Bir tarikata bağlı olan, bir dergaha intisap etmiş olan: Toplu zikir esnasında tarikat müntesipleri halkanın sağ tarafında, müntesip olmayanlar da sol tarafta yer alırlar. (İlgili cümle kaynağı: K. Kara)
( 0 soru/yorum )