münteşir:

Münteşir nedir? Gayri münteşir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaygın, yayılmış.
    Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir latif bir kır kokusu vardı.
  2. Yayımlanan, basılmış, yayımlanmış olan (gazete, dergi vb.).
    Çocuğun, kadının, çiftçinin, eczacının, zabıta memurunun, her sınıf efradın zevkine göre münteşir bu kadar mecmua... (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal)


  • Gayri münteşir: Henüz basılmamış kitap ve yazı. Elime gayri münteşir bir gazel geçti. Okudum ve büyük bir üstada ait olduğunu derhal anladım...