Münteşir nedir? Gayri münteşir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaygın, yayılmış: Burada yağmur yemiş ağaçlardan münteşir latif bir kır kokusu vardı.
  2. Yayımlanan, basılmış, yayımlanmış olan (gazete, dergi vb.): Çocuğun, kadının, çiftçinin, eczacının, zabıta memurunun, her sınıf efradın zevkine göre münteşir bu kadar mecmua... (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal)


  • Gayri münteşir: Henüz basılmamış kitap ve yazı: Elime gayri münteşir bir gazel geçti. Okudum ve büyük bir üstada ait olduğunu derhal anladım...
( 0 soru/yorum )