müntehabat:

Müntehabat nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Seçme yazılar ve eserler.
    Şinasi Tanzimat edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuş bir yazarımızdır Müntehabat-ı Eş'ar adlı eserini daha önce yazmış olduğu şiirlerinden seçerek yapmıştır... Tasviri Efkar gazetesinde yazdıklarını da Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar adlı kitapta toplamıştır.
  2. Güzideler, seçilmiş olan şeyler.