Müntehabat nedir ne demektir? Anlamı


  1. Seçme yazılar ve eserler.
    Şinasi Tanzimat edebiyatında yeniliğin öncüsü olmuş bir yazarımızdır Müntehabat-ı Eş'ar adlı eserini daha önce yazmış olduğu şiirlerinden seçerek yapmıştır...Tasviri Efkar gazetesinde yazdıklarını da Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar adlı kitapta toplamıştır.
  2. Güzideler, seçilmiş olan şeyler.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.