Mürebbi nedir? Mürebbiye ne demektir? Mürebbiyelik Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eğitici, yetiştirici, eğitmen: Oysa Şeyh bir mürebbi idi, bir öğretmendi. Ona hakikati aşıladı... (İlgili cümle kaynağı: M. E. Kılıç)
  2. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş erkek.
  3. Terbiye edici.
  4. Rehber.


  • Mürebbiye:
    1. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın.
    2. Eskiden, kimi ailelerin, çocuklarının eğitimi için tuttukları Frenk kadınlarına verilen ad.
  • Mürebbiyelik: Mürebbiye olma durumu ve mürebbiyenin görevi.
( 0 soru/yorum )