mürebbi/mürebbiye:

Mürebbi nedir? Mürebbiye ne demektir? Mürebbiyelik Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Eğitici, yetiştirici, eğitmen.
  Oysa Şeyh bir mürebbi idi, bir öğretmendi. Ona hakikati aşıladı... (İlgili cümle kaynağı: M. E. Kılıç)
 2. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş erkek.
 3. Terbiye edici.
 4. Rehber.


 • Mürebbiye:
  1. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın.
  2. Eskiden, kimi ailelerin, çocuklarının eğitimi için tuttukları Frenk kadınlarına verilen ad.
 • Mürebbiyelik: Mürebbiye olma durumu ve mürebbiyenin görevi.