Mürebbi nedir? Mürebbiye ne demektir? Mürebbiyelik Anlamı

  1. Eğitici, yetiştirici, eğitmen.
    Oysa Şeyh bir mürebbi idi, bir öğretmendi. Ona hakikati aşıladı... (İlgili cümle kaynağı: M. E. Kılıç)
  2. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş erkek.
  3. Terbiye edici.
  4. Rehber.


  • Mürebbiye: 1. Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın 2. Eskiden, kimi ailelerin, çocuklarının eğitimi için tuttukları Frenk kadınlarına verilen ad.
  • Mürebbiyelik: Mürebbiye olma durumu ve mürebbiyenin görevi.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.