Münhasır nedir? Nevi şahsına münhasır ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus, özgü: Tüm bu nedenlerden dolayı alınan yaptırım kararının sadece bu konuya münhasır olarak hazırlanmasını sağlamışlar...
  2. Sınırlanmış, sınırlı, her yanı çevrilmiş: Bir kafeste hapsedilmiş münhasır aslan gibi... (Mehmet Fatin Baki)


  • Şahsına münhasır: Kendine has, kişiye özel, diğerlerinden belirgin ve az rastlanır bir farkla ayrılan: Onun sözlerinin tamamı yeni ve şahsına münhasır bir üsluptadır.
  • Nevi şahsına münhasır: Kendine özgü davranış ve karakteri olan (kimse): Tanışmadan da öte he hafta müdavimiydik. Kendisi nevi şahsına münhasır, enteresan bir Osmanlı efendisiydi. (İlgili cümle kaynağı: Zeynep Uluant)
( 0 soru/yorum )