münhasır:

Münhasır nedir? Nevi şahsına münhasır ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir kimse veya bir şey için ayrılmış, mahsus, özgü.
    Tüm bu nedenlerden dolayı alınan yaptırım kararının sadece bu konuya münhasır olarak hazırlanmasını sağlamışlar...
  2. Sınırlanmış, sınırlı, her yanı çevrilmiş.
    Bir kafeste hapsedilmiş münhasır aslan gibi... (Mehmet Fatin Baki)


  • Şahsına münhasır: Kendine has, kişiye özel, diğerlerinden belirgin ve az rastlanır bir farkla ayrılan. Onun sözlerinin tamamı yeni ve şahsına münhasır bir üsluptadır.
  • Nevi şahsına münhasır: Kendine özgü davranış ve karakteri olan (kimse). Tanışmadan da öte he hafta müdavimiydik. Kendisi nevi şahsına münhasır, enteresan bir Osmanlı efendisiydi. (İlgili cümle kaynağı: Zeynep Uluant)