Karışmak nedir ne demektir? Anlamı

İki ya da daha çok şey bir araya gelerek birbirinin içinde dağılmak, karışım durumu almak. Kum toprakla karışır, yağ suyla karışmaz. Düzen...

Karışım nedir ne demektir? Anlamı

Karışım (kimya) iki ya da daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesi. Karışımı oluşturan maddeler gözle ya ...

Karış nedir? Karışlamak ne demektir? Anlamı

Karış Açık, gergin duran bir elin başparmağıyla, serçe parmağı arasındaki açıklığı ölçü olarak alan ve eskiden, eski uzunluk ölçüle...

Karıncalanmak nedir ne demektir? Karıncalanma neden olur? Anlamı

Bir yere karınca üşüşmek (toplanmak). Reçel karıncalanmış. Vücudun bir yeri uyuşup üzerinde karıncalar dolaşır gibi bir duygu verm...

Karınca nedir ne demektir? Anlamı

Karınca (zooloji) Zar kanatlı eklem bacaklılardan, birçok türü olan bir cinsin genel adı. Karınca, topluluk durumunda yaşayan, er...

Karık nedir ne demektir? Anlamı

Karık Bahçe sulamak için açılmış küçük su kanalı, ark. Bu arklar arasında kalan toprak parçası. Tohumları aynı sırada ekmek için...

Kargo nedir ne demektir? Anlamı

Kargo Uçak, gemi gibi bir taşıtla taşınan eşya yük. Kargo gemisi. Günümüzde devlet eli (PTT) haricinde, özel şirketler tarafından...

Kargın nedir ne demektir? Anlamı

Bir odun parçasının kabasını almak ve düzelterek doğrama durumuna getirmek için kullanılan bir tür büyük rende. Eriyen karların oluşturduğ...

Kargı nedir? Kargılık ne demektir? Anlamı

Eskiden silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli, sert ağaçtan yapılmış uzun sırık, mızrak. (botanik) Buğdaygillerden, Batı ve Güney...

Kargacık burgacık nedir ne demektir? Anlamı

Genellikle yazı için, çarpık çurpuk, düzensiz, zor okunabilen demektir. Ne çabuk hayat şartlarına ayak uydurmaya başladık. Oysaki bundan 10 ...

Kargaburnu nedir? Kargaburun ne demektir? Anlamı

Kargaburun, kargaburnu Kargaburnu, tel bükmek vb. işlerde kullanılan ve uçları sivri, bazen de koni biçiminde bir çeşit ince uçlu p...