Karışmak nedir ne demektir? Anlamı

İki ya da daha çok şey bir araya gelerek birbirinin içinde dağılmak, karışım durumu almak. Kum toprakla karışır, yağ suyla karışmaz. Düzen...

Karışım nedir ne demektir? Anlamı

Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. Bu kadar ırk ve kültürün sahneye çıktığı bu coğrafyada zamanla bütü...

Karık nedir ne demektir? Anlamı

Karık Bahçe sulamak için açılmış küçük su kanalı, ark. Bu arklar arasında kalan toprak parçası. Tohumları aynı sırada ekmek için to...

Kargo nedir ne demektir? Anlamı

Kargo Uçak, gemi gibi bir taşıtla taşınan eşya yük. Kargo gemisi. Günümüzde devlet eli (PTT) haricinde, özel şirketler tarafından ya...

Kargın nedir ne demektir? Anlamı

Bir odun parçasının kabasını almak ve düzelterek doğrama durumuna getirmek için kullanılan bir tür büyük rende. Eriyen karların oluşturduğ...