arşiv:Ocak 26

Karışmak nedir ne demektir? Anlamı

İki ya da daha çok şey bir araya gelerek birbirinin içinde dağılmak, karışım durumu almak. Kum toprakla karışır, yağ suyla karışmaz. Düzen...

Karışım nedir ne demektir? Anlamı

Karışım (kimya) iki ya da daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesi. Karışımı oluşturan maddeler gözle ya da ...

Karınca nedir ne demektir? Anlamı

Karınca (zooloji) Zar kanatlı eklem bacaklılardan, birçok türü olan bir cinsin genel adı. Karınca, topluluk durumunda yaşayan, erkek...

Karık nedir ne demektir? Anlamı

Karık Bahçe sulamak için açılmış küçük su kanalı, ark. Bu arklar arasında kalan toprak parçası. Tohumları aynı sırada ekmek için to...

Kargo nedir ne demektir? Anlamı

Kargo Uçak, gemi gibi bir taşıtla taşınan eşya yük. Kargo gemisi. Günümüzde devlet eli (PTT) haricinde, özel şirketler tarafından ya...

Kargın nedir ne demektir? Anlamı

Bir odun parçasının kabasını almak ve düzelterek doğrama durumuna getirmek için kullanılan bir tür büyük rende. Eriyen karların oluşturduğ...