Kargın nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir odun parçasının kabasını almak ve düzelterek doğrama durumuna getirmek için kullanılan bir tür büyük rende.
 2. Eriyen karların oluşturduğu akarsu.
 3. Suların kabarmış durumu, taşkın.
  Tuna'nın donması gibi, buzun çözülmesi de sıkıntılı olur. Çünkü taşkın yaşanır. Buna, dönemin tanımı ile kargın denir. (İlgili cümle kaynağı: M. Aydın)
 4. Karla karışık yağan yağmur.
 5. (tarih) Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.
  Anadolu'nun fetih ve iskanında mühim rol oynayan Oğuz boylarından olan Kargınlar, Doğu Anadolu'dan başlayıp Batı Anadolu'ya kadar Anadolu'da geniş bir sahaya yayılmışlardır. (A. Günşen)
 6. Mızrak.
  Kargın kelimesi de mızrak manasını taşımakta olup cengaverlik ve yiğitliği temsil etmektedir. (A. Şahin)
( 0 soru/yorum )