Ulak nedir ne demektir? Anlamı

Ulak Haberci, haber ileten kişi. Bugüne bugün, kaymakam ulağıyız. (İlgili cümle kaynağı: K. Tahir) Ulak, Osmanlı Devleti'nde devle...

Tahkiye nedir ne demektir? Anlamı

Tahkiye, (Arapça) Bir olayı anlatmada ki düzen, anlatış düzeni, anlatı. Bir nesir yazarının edebi kabiliyetini belirlemede en önemli kısta...

Takipsizlik nedir? Takipsizlik kararı ne demektir? Anlamı

Takipsizlik, (hukuk) kovuşturmaya gerek olmama durumu. Takipsizlik kararı: Savcının, kamu davasının açılmasına gerek olmadığı yolundak...

Şayi nedir? Şayi olmak ne demektir? Anlamı

Yaygın, herkesçe duyulmuş (söz ya da haber). Hatta irtibatın kesik olması ve malumat edinilememesi dolayısıyla bir ara Gazi Osman Paşanın y...

Celadet nedir ne demektir? Anlamı

Yiğitlik, kahramanlık, gözü peklik. İslam, celadet demektir. Başka bir şey değil. Şahsiyet, celadet demektir. (Yerine göre) Kabadayılık dem...

Banjo nedir? Banço ne demektir? Anlamları

Banjo (banço) Banjo başka bir deyişle banço Amerikan caz müziğinde yaygın olarak kullanılan, gitara benzer, dört ya da beş telli çalgıdı...

Bahşetmek nedir ne demektir? Anlamı

Bağışlamak, karşılıksız vermek, sunmak. “Onların kalplerindeki sadakati bildi de, üzerlerine huzur ve sükunet indirdi ve kendilerine yakın ...

Bakı nedir ne demektir? Anlamı

Bakı, (coğrafya) Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye ya da kuzeye karşı konumunu belirleyen, bu nedenle az çok...

Balat nedir ne demektir? Anlamı

Balat (müzik) Eskiden Latin ülkelerinde dans edenlerce söylenen kısa ve nakaratlı şarkı. (edebiyat) 14-15. yüzyılda Fransa'da çok ya...

Tahattur nedir? Tahattur etmek ne demektir? Anlamı

Tahattur, hatırlama, anımsama, kendi kendine geçmişi anma demektir. Bize bir zevki tahattur kaldı, Şu sönen gölgelenen dünyada. (A. Haşim) ...

Sadme nedir ne demektir? Anlamı

Çarpma, çarpışma, tokuşma, hızlı vurma. Boğuk bir gürültü, şiddetli bir sadme duydum. Araba çok süratli çarptı, şoke olmuştum. (İlgili cüml...

Referans nedir ne demektir? Anlamı

Referans Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge ya da bunu doğrulayan yetkili kişi. İyi referanslarınız var mı? Bir metin...

Reglan nedir ne demektir? Anlamı

Reglan sweatshirt Reglan (Fransızca) giyimde omuzlardan geçerek boyna kadar uzanan (kol). Pelerinli bir çeşit palto.

Reflektör nedir ne demektir? Anlamı

Reflektör Reflektör, (fizik) üzerine vuran ışığın bir kısmını ya da tamamını yansıtan yassı araç, yansıtıcı. Fotoğrafçılıkta ışığın is...

Refraktometri nedir ne demektir? Refraktometre ne işe yarar?

Refraktometri Refraktometre, (fizik) Kırılma indislerini ölçen aygıt. Işık saydam bir ortamdan diğer saydam bir ortama geçerken yolunda...

Rakor nedir ne işe yarar?

Rakor Rakor,  (teknik)  havşalı bir borunun ucuna serbestçe dönebilecek biçimde geçirilmiş ve boruyu karşılığına eklemeyi sağlayan içte...

Rast nedir? Rast gelmek gitmek ne demektir? Anlamı

Rast,  (Farsça) "Doğru" anlamına gelen bu sözcük; gelmek, gitmek, getirmek eylemleri ve bunların türevleriyle bileşik eylemler o...

Pat nedir ne demektir? Nasıl olur? Anlamı

Bu örneklerde sıra siyahtadır. Siyah şah yerinden oynayamadığı için oyun pat olmuştur. Yassı, basık. Pat, satrançta bir oyuncunun oy...

Ravioli (ravyoli) nedir ne demektir?

Ravioli Ravioli, mantıya benzer, salçalı bir İtalyan yemeği. Mantıya göre daha büyük, dikdörtgen ve kenarları tırtıklıdır. Mantıda yaban...

Pastoral nedir? Pastoral şiir ne demektir? Örnekler

Pastoral, (Latince) Kır yaşamını ve törelerini anlatan (yapıt). "Köy veya çiftlik hayatına dair" anlamına gelen bir sözcüktür. ...

Parafazi nedir ne demektir? Anlamı

Parafazi  (psikoloji) Sözcük karşılığı, bir sözcük yerine başka bir sözcük kullanma biçimindeki konuşma bozukluğu. Örneğin: Bu bazen kaşık...

Örneklem nedir ne demektir? Anlamı

Örneklem, herhangi bir bütünden o bütünü temsil edecek biçimde seçilen daha küçük sayıdaki olgu, gözlem ya da bireylerin oluşturduğu küme. ...

Pare nedir? Pare pare ne demektir? Anlamı

Kısım, parça. Dağılmışım, topla beni / Pare pare kılma beni... (S. Ayverdi) İster as, ister pare pare et; bu gün de söyleyeceğim budur, yar...

Lavta nedir ne demektir? Anlamı

Lavta Lavta, uda benzer, eskiden 6 - 24, günümüzde 6 - 8 telli, telleri çekilerek çalınan küçük bir Batı müziği ve Türk müziği çalgısı. ...

Kalantor nedir? Kalantor adam ne demektir? Anlamı

Gösterişi seven, varlıklı kimse. Salıverdiğim göbeğimi, üç kat olmuş gerdanımı, rezilcesine havaya diktiğim burnumu görenler: "Bakın ş...

Mağmum nedir ne demektir? Anlamı

Gamlı, kederli, tasalı, üzüntülü. Bir gün gayet mağmum ve mahzun, bir gün de son derece neşeli ve uçarı... Denebilir ki, tamamen sathi bir ...

Kail nedir? Kail olmak ne demektir? Anlamları

Kail, Arapçada "söylenen", "anlatan" demekse de, dilimizde "aklı yatmış", "razı olmuş", "inanmı...

Mahfaza nedir ne demektir? Anlamı

Saklanmak ve korunmak istenen bir nesnenin içine konduğu kutu. Yatağın başucunda mahfaza içinde bir Mushaf asılı. Genellikle kıymetli şeyl...

Oktant nedir ne işe yarar?

Oktant Oktant, (gök bilimi) yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan, uçaklarda da kullanılan aygıt; özellikle deni...

Oligopol nedir? Oligopol piyasası ne demektir? Anlamı

Oligopol (iktisat) aynı malı üreten ve birbirinin davranışını göz önüne almak durumunda olan az sayıda satıcının oluşturduğu piyasa. Ol...

Natıka nedir ne demektir? Anlamı

Düzgün ve iyi konuşma yetisi. Her asır, o zaman dilimine kelâm-ı ezelî ve ebedî adına söz söyleyecek bir kutlu natıka ihtiyaç duymuş ve o n...

Name nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden mektup. Yirmiden çok name yazdım, bir kızıl verd ekledim / Kûy-i yârdan bir güzel söz, bir de mektup bekledim... "Yazılı belg...

Naşi nedir ne demektir? Anlamı

Ötürü, dolayı, sebebiyle demektir. İşte Memduh ihtilaf hep zanni delillerden naşi olarak gündeme delmiştir. İki yönden de kat'î olan de...

Necabet nedir? Necabetli ne demektir? Anlamı

Temiz soydan gelme, soyluluk, asillik. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma, Zerduz (altın) palan vursan eşek yine eşektir (Ziya Paşa). ...

Lastikotin nedir? Lastikotin Kumaşı

Lastikotin kumaş İnce iplik ile çok sık dokunmuş yünlü kumaş. Smokin dikiminde kullanılan sık dokulu, kara ve parlak bir kumaş türü. ...

Lava nedir? Lava etmek ne demektir? Anlamı

Çekip kaldırma, yısa etme. Sandalı lava etmek. TDK. Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen buyruk....

Mahfil nedir? Hünkar Mahfili ne demektir? Anlamı

Hünkar Mahfili Ayasofya Camisi Toplantı yeri, dernek, çevre. Toplanmış kimseler, meclis. Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer. ...

Mağfur nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala tarafından suçu bağışlanmış kimse, mağfiret olunmuş (edilmiş). Ne olur, duamı kabul buyur ve bu kulunu mağfur eyle. Ey Yüce Ra...

Lepistes nedir? Lepistes Balığı

Dişi ve erkek lepistes balığı Lepistes, (zooloji) Kemikli balıkların lepistesgiller familyasından, 3 - 4 cm uzunluğunda, tropikal bir s...

Mahir nedir ne demektir? Anlamı

Maharetli, becerikli. Herkesi inandırmakta son derece mahirdi. (İlgili cümle kaynağı: Ö. Seyfettin) Uzman, işini iyi bilen, usta, eli uz. ...

Kalak nedir ne demektir? Anlamı

(Hayvanlarda) Burun ucu, burun deliği. Çelik çomak, top vb. çocuk oyunlarında kazanılan sayıyı göstermek için kalenin yanına konan taşlar....