Ulak nedir ne demektir? Anlamı

Ulak Haberci, haber ileten kişi. Bugüne bugün, kaymakam ulağıyız. (İlgili cümle kaynağı: K. Tahir) Ulak, Osmanlı Devleti'nde dev...

Bahşetmek nedir ne demektir? Anlamı

Bağışlamak, karşılıksız vermek, sunmak. “Onların kalplerindeki sadakati bildi de, üzerlerine huzur ve sükunet indirdi ve kendilerine yakın ...

Bakı nedir ne demektir? Anlamı

Bakı, (coğrafya) Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye ya da kuzeye karşı konumunu belirleyen, bu nedenle az çok...

Balat nedir ne demektir? Anlamı

Balat (müzik) Eskiden Latin ülkelerinde dans edenlerce söylenen kısa ve nakaratlı şarkı. (edebiyat) 14-15. yüzyılda Fransa'da çok ya...

Sadme nedir ne demektir? Anlamı

Çarpma, çarpışma, tokuşma, hızlı vurma. Boğuk bir gürültü, şiddetli bir sadme duydum. Araba çok süratli çarptı, şoke olmuştum. (İlgili cüml...

Referans nedir ne demektir? Anlamı

Referans Bir kimsenin yararlığını, yeteneğini gösteren belge ya da bunu doğrulayan yetkili kişi. İyi referanslarınız var mı? Bir met...

Reflektör nedir ne demektir? Anlamı

Reflektör (fizik) Reflektör, üzerine vuran ışığın bir kısmını ya da tamamını yansıtan yassı araç, yansıtıcı. Fotoğrafçılıkta ışığın...

Rakor nedir ne işe yarar?

Rakor Rakor, (teknik) havşalı bir borunun ucuna serbestçe dönebilecek biçimde geçirilmiş ve boruyu karşılığına eklemeyi sağlayan içt...

Parafazi nedir ne demektir? Anlamı

Parafazi (psikoloji) Sözcük karşılığı, bir sözcük yerine başka bir sözcük kullanma biçimindeki konuşma bozukluğu. Örneğin: Bu bazen kaşık ...

Örneklem nedir ne demektir? Anlamı

Örneklem, herhangi bir bütünden o bütünü temsil edecek biçimde seçilen daha küçük sayıdaki olgu, gözlem ya da bireylerin oluşturduğu küme. ...

Lavta nedir ne demektir? Anlamı

Lavta Lavta, uda benzer, eskiden 6 - 24, günümüzde 6 - 8 telli, telleri çekilerek çalınan küçük bir Batı müziği ve Türk müziği çalgısı...

Mağmum nedir ne demektir? Anlamı

Gamlı, kederli, tasalı, üzüntülü. Bir gün gayet mağmum ve mahzun, bir gün de son derece neşeli ve uçarı... Denebilir ki, tamamen sathi bir ...

Mahfaza nedir ne demektir? Anlamı

Saklanmak ve korunmak istenen bir nesnenin içine konduğu kutu. Yatağın başucunda mahfaza içinde bir Mushaf asılı. (İlgili cümle) Genellikl...

Oktant nedir ne işe yarar?

Oktant Oktant, (gök bilimi) yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan, uçaklarda da kullanılan aygıt; özellikle de...

Natıka nedir ne demektir? Anlamı

Düzgün ve iyi konuşma yetisi. Her asır, o zaman dilimine kelâm-ı ezelî ve ebedî adına söz söyleyecek bir kutlu natıka ihtiyaç duymuş ve o n...

Name nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden mektup. Yirmiden çok name yazdım, bir kızıl verd ekledim / Kûy-i yârdan bir güzel söz, bir de mektup bekledim... "Yazılı belg...

Naşi nedir ne demektir? Anlamı

Ötürü, dolayı, sebebiyle demektir. İşte Memduh ihtilaf hep zanni delillerden naşi olarak gündeme delmiştir. İki yönden de kat'î olan de...

Lastikotin nedir? Lastikotin Kumaşı

Lastikotin kumaş İnce iplik ile çok sık dokunmuş yünlü kumaş. Smokin dikiminde kullanılan sık dokulu, kara ve parlak bir kumaş türü....

Mağfur nedir ne demektir? Anlamı

Allahü Teala tarafından suçu bağışlanmış kimse, mağfiret olunmuş (edilmiş). Ne olur, duamı kabul buyur ve bu kulunu mağfur eyle. Ey Yüce Ra...

Lepistes nedir? Lepistes Balığı

Dişi ve erkek lepistes balığı Lepistes, (zooloji) Kemikli balıkların lepistesgiller familyasından, 3 - 4 cm uzunluğunda, tropikal bir...

Mahir nedir ne demektir? Anlamı

Maharetli, becerikli. Herkesi inandırmakta son derece mahirdi. (İlgili cümle kaynağı: Ö. Seyfettin) Uzman, işini iyi bilen, usta, eli uz. ...

Kalak nedir ne demektir? Anlamı

(Hayvanlarda) Burun ucu, burun deliği. Çelik çomak, top vb. çocuk oyunlarında kazanılan sayıyı göstermek için kalenin yanına konan taşlar....