Balat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Balat (müzik) Eskiden Latin ülkelerinde dans edenlerce söylenen kısa ve nakaratlı şarkı.
  2. (edebiyat) 14-15. yüzyılda Fransa'da çok yaygın olan, her biri sekiz, on dizeden ve genellikle üç bentten oluşan nakaratlı bir koşuk biçimi.
  3. (edebiyat) Bir çeşit koşuklu öykü.
  4. Balat, şiirin, müziğe uyarlanmış halidir.
  5. Orta çağda, üç bentten oluşan bir batı şiiri türü; halk müziğinde aşk şarkıları.
( 0 soru/yorum )