Kalak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (Hayvanlarda) Burun ucu, burun deliği.
  2. Çelik çomak, top vb. çocuk oyunlarında kazanılan sayıyı göstermek için kalenin yanına konan taşlar.
  3. Gelin tacı.
  4. (müzik) Kimi üflemeli çalgılarda borunun son bulduğu huni biçimindeki bölüm.
  5. Yığın, öbek.
  6. Can sıkıntısı, gönül darlığı, ızdırap.
    Kalplerin kalak ve çırpınışlardan kurtulup istikrar ve sükunet kazanması Allah'ın zikri ile ancak mümkün olabilir. (İlgili cümle kaynağı: M. Y. Şeker)
( 0 soru/yorum )