Naşi nedir ne demektir? Anlamı

Ötürü, dolayı, sebebiyle demektir.
İşte Memduh ihtilaf hep zanni delillerden naşi olarak gündeme delmiştir. İki yönden de kat'î olan delillerden naşi olan tek bir ihtilaf dahi vuku bulmuş değildir... (İlgili cümle kaynağı: F. Furkan)