naşi:

Naşi nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Ötürü, dolayı, sebebiyle demektir.
İşte Memduh ihtilaf hep zanni delillerden naşi olarak gündeme delmiştir. İki yönden de kat'î olan delillerden naşi olan tek bir ihtilaf dahi vuku bulmuş değildir... (İlgili cümle kaynağı: F. Furkan)