Necabet nedir? Necabetli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Temiz soydan gelme, soyluluk, asillik. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma, Zerduz (altın) palan vursan eşek yine eşektir (Ziya Paşa).
  2. Huy temizliği, asalet. Necabet kişiye sermaye-i itibardır. Necabeti sadakatte ara. (Atalar Sözü - A. V. Paşa)


  • Necabetli (necabetlü): Temiz soylu, asil. Lakapları "devletlü necâbetlü" idi. "Necabetli" lakabı, yalnız Osmanlı şehzadelerine mahsus idi. (İlgili cümle kaynağı: Y. Öztuna)
( 0 soru/yorum )