Necabet nedir? Necabetli ne demektir? Anlamı

  1. Temiz soydan gelme, soyluluk, asillik. Bed asla necabet mi verir hiç üniforma, Zerduz (altın) palan vursan eşek yine eşektir (Ziya Paşa).
  2. Huy temizliği, asalet. Necabet kişiye sermaye-i itibardır. Necabeti sadakatte ara. (Atalar Sözü - A. V. Paşa)


  • Necabetli (necabetlü): Temiz soylu, asil. Lakapları "devletlü necâbetlü" idi. "Necabetli" lakabı, yalnız Osmanlı şehzadelerine mahsus idi. (İlgili cümle kaynağı: Y. Öztuna)