Pastoral nedir? Pastoral şiir ne demektir? Örnekler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Pastoral, (Latince) Kır yaşamını ve törelerini anlatan (yapıt).
  2. "Köy veya çiftlik hayatına dair" anlamına gelen bir sözcüktür.
  3. Kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, çobanlama.


  • Pastoral oyun: (tiyatro) Kır yaşamının yalınlığını ve güzelliğini idealleştirilmiş olarak veren bir Rönesans oyunu.
  • Pastoral şiir: (edebiyat) Doğayı, doğal güzellikleri, köy ve çoban yaşamanı konu edinen şiir. Eglog, idil. Pastoral şiirler kır, çoban hayatını, tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebi eserlerdir.


Pastoral Şiir Örnekleri


Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan,
Derdi dağlardan aşkın, ak abalı bir çobandan,
Önünde sürüleri ardında sürüleri,
İniyordu yemyeşil, dumanlı bir yamaçtan.

...

Bu bahar mevsimi gülzar (gül bahçesi) yine şenlikle yaşar,
Eserek bahçede rüzgar yine şenlikle yaşar.

Sabah erken bile bülbüller öter, güller açar,
Çimen üstündeki ezhar (çiçekler) yine şenlikle yaşar.

Gece alemleri hem neşelidir, hem de kibar,
Kamerin verdiği nevvar (nurlu aydınlık) yine şenlikle yaşar.

...
( 0 soru/yorum )