İmparator Otu nedir?

İmparator otu İmparator otu (botanik) maydanozgillerden, beyaz ve sarı çiçekli, baharlı ve yakıcı olup süs bitkisi olarak yetiştirile...

İmgecilik nedir ne demektir? Anlamı

İmgecilik (edebiyat) Birinci Dünya Savaşı döneminde Amerikalı şair Ezra Pound tarafından kurulan, düşünce duyguları açık, özlü imgelerle ya...
1 soru/yorum

İmge nedir ne demektir? Anlamı

(psikoloji) Duyu organlarıyla algılanmış bir nesnenin zihinde yeniden canlanan benzeri. Gerçekleşmesi olanaksız ya da çok zor olan düşünü...

İmece nedir ne demektir? Anlamı

Kırsal alanda, birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişiye ait işi yapması ve benzer işlerin bu biçimde sırayla bitirilmesi. Bizim köy...

İmdadiye nedir ne demektir? Anlamı

İmdadiye, (tarih) Osmanlı Devletinde, savaş dönemlerinde yapılan masrafları karşılamak, barışta da bütçe açıklarını kapamak üzere toplanan ...

İmbik nedir ne demektir? Anlamı

İmbik - Basit damıtma düzeneği Damıtma işleminde kullanılan, içinden geçen buharı soğutarak yoğunlaştırmaya (tekrar sıvıya dönüştürmeye)...

İmbat nedir ne demektir? Anlamı

İmbat, yaz döneminde çoğunlukla öğleyle akşam arasında, denizden karaya doğru esen serince rüzgara Ege bölgesinde verilen ad. Adamın adı Meh...

İmar nedir ne demektir? Anlamı

İmar planı örneği Bayındırlık. Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi çalışmaları, bayındır kılma. İm...

İmame nedir ne demektir? Anlamı

Namaz tespihi imamesi Tespihlerin baş tarafına takılan uzunca parça. Tespih tanelerinin bile bir imamı var: İmame. Namazdan sonra çektiğimiz...

İmale nedir ne demektir? Anlamı

Bir yana eğme, bir yana çevirme, bir tarafa yatırma, meylettirme:  Arkadaşımı bu fikre imale edemedim. (edebiyat) Aruz ölçüsünde kısa oku...

İm nedir ne demektir? Anlamı

Anlamlı iz ya da davranış, anlam yükletilen şey, bellik, iz. İşaret, nişan, eser, alamet olabilecek eş anlamları. (dil.) Bir başka şeyin ...

İlmühaber nedir ne demektir? Anlamı

Birinin herhangi bir durumun göstermek üzere eline verilen resmi belge, hal kağıdı. İkamet ilmühaberi. Alındı kağıdı, bir şeyin teslim alı...

İlmiye nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Devletinde din ve bilim eğitimi görüp şeriatın ve örfi hukukun yorumlanmasında ve uygulanmasında ya da medrese eğitim düze...

İlke nedir ne demektir? Anlamı

Temel olarak alınan düşünce ve kural, temel kanı, prensip. Bunun için de bilim dünyasına armağan ettiğim bir ilke ile yola çıktım: Doğayı m...

İlistir nedir ne demektir? Anlamı

İlistir İlistir, bir şeyler süzmek ya da ezerek deliklerinden geçirmek için kullanılan, sapsız geniş bir kap şeklinde üretilen büyük m...

İletki nedir ne demektir? Anlamı

İletki İletki (matematik) bir açıyı ölçmek ve başka bir yerde aynı açıyı çizmek için kullanılan, üzerinde derece veya grad cinsinden ...
1 soru/yorum

İletişim nedir ne demektir? Anlamı

İletişim Bir yerden, bir kişiden, bir makineden, ya da herhangi bir ortamdan yararlanarak bir başkasına ya da bir başka ortama bilgi ...
2 soru/yorum

İlelebet nedir ne demektir? Anlamı

Ebediyete kadar, ebedi olarak, sonrasızlığa, sonsuzluğa değin. Allah'ın (c.c.) izniyle hayırlı ameller işleyenler daima var olmaya devam...

İlanihaye nedir ne demektir? Anlamı

Sonsuza kadar. Ve gaybın lisanıyla bize şöyle sesleniyor: Zalim ilanihaye payidar olmaz! Bozguncuların, zalimlerin, baskıcıların zulmü uzun...