İmtisal nedir? İmtisal etmek ne demektir? Anlamı

Uyma, benzemeye çalışma, bir örneğe göre davranma, ayak uydurma. İmtisal etmek: Örnek almak, alınan örneğe ya da emre uymak. İşte bu, s...

İmparator Otu nedir?

İmparator otu İmparator otu (botanik) maydanozgillerden, beyaz ve sarı çiçekli, baharlı ve yakıcı olup süs bitkisi olarak yetiştirile...

İmparator nedir? İmparatorluk ne demektir? Anlamı

Osmanlı İmparatorluğu Birçok ulusları ve geniş ülkeleri egemenliği altında bulunduran bir devlet ve bu devletin hükümdarı. Osmanlı İmp...

İmtina nedir? İmtina etmek ne demektir? Anlamı

İmtina bir şeyi yapmaktan kaçınma, yapmama, sakınma, çekinme. Kelime ile ilgili cümleler: Doğruluktan ve mücadele etmekten bir an bile imtin...

İmza nedir ne demektir? Güzel İmza Örnekleri

İmza İmza bir metnin altına konularak onun onaylandığını (kabul edildiğini) bildiren, bir kimsenin, kendi eliyle ve her zaman aynı biç...
5 Yorum

Ümük nedir neresidir? Ümüğünü sıkmak ne demektir? Anlamı

Ümüğünü Sıkmak Ümük (halk dilinde) boğaz, gırtlak bölgesini belirtmek için kullanılır. Bu milletin ümüğünü sıkmak isteyenler şunu bi...

İmgecilik nedir ne demektir? Anlamı

İmgecilik (edebiyat) Birinci Dünya Savaşı döneminde Amerikalı şair Ezra Pound tarafından kurulan, düşünce duyguları açık, özlü imgelerle ya...

İmge nedir ne demektir? Anlamı

(psikoloji) Duyu organlarıyla algılanmış bir nesnenin zihinde yeniden canlanan benzeri. Gerçekleşmesi olanaksız ya da çok zor olan düşünü...

İmece nedir ne demektir? Anlamı

Kırsal alanda, birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişiye ait işi yapması ve benzer işlerin bu biçimde sırayla bitirilmesi. Bizim köy...

İmdadiye nedir ne demektir? Anlamı

İmdadiye, (tarih) Osmanlı Devletinde, savaş dönemlerinde yapılan masrafları karşılamak, barışta da bütçe açıklarını kapamak üzere toplanan ...

İmbisat ne demektir? İmbisat deposu (genleşme tankı) nedir ne işe yarar?

İmbisat yayılma, genişleme, açılma demektir. İmbisat deposu (genleşme tankı) ne işe yarar? İmbisat deposu kısaca bağlı olduğu tesisatta...
1 Yorum

İmbik nedir ne demektir? Anlamı

İmbik - Basit damıtma düzeneği Damıtma işleminde kullanılan, içinden geçen buharı soğutarak yoğunlaştırmaya (tekrar sıvıya dönüştürmeye)...

İmbat nedir ne demektir? Anlamı

İmbat, yaz döneminde çoğunlukla öğleyle akşam arasında, denizden karaya doğru esen serince rüzgara Ege bölgesinde verilen ad. Adamın adı Meh...

İmaret nedir? İmarethane ne demektir? Anlamı

İznik Nilüfer Hatun İmareti İmaret veya imarethane eskiden yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek verilen yer demektir. Osmanlı Tür...

İmar nedir ne demektir? Anlamı

İmar planı örneği Bayındırlık. Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi çalışmaları, bayındır kılma. İm...

İmame nedir ne demektir? Tespih İmamesi

Gümüş tespih imamesi Tespihlerin baş tarafına takılan uzunca parça. Bazı çubuklara ya da sigara ağızlıklarına takılan irice ağızlık....

İmam bayıldı nedir ne demektir?

İmam bayıldı Bütün olarak yağda kızartılan patlıcanın içine kıymalı soğanlı ve salçalı bir harç konulup pişirilerek hazırlanan ve geçm...

İmale nedir? İmale etmek ne demektir? Anlamı

Bir yana eğme, bir yana çevirme, meylettirme. (edebiyat) Aruz ölçüsünde kısa okunması gerekirken ölçüye uydurmak için bir heceyi uzun oku...

İmal nedir? İmal etmek ne demektir? Anlamı

Bir ham maddeyi işleyerek mal üretme, işleyerek yapma, işleme. Demirden mamul araba parçaları, çeşitli nal, kağnı tekerleri, deriden mamul ...

İmalat nedir? İmalatçı ne demektir? Anlamı

İmalat sanayi İmalat, bulundukları şekliyle toplumun pek işine yaramayan ham maddelerin ve yarı mamullerin makine ve iş gücüyle ile iş...

İma nedir? İma etmek ne demektir? Anlamı

İma, dolaylı olarak anlatma, üstü örtülü olarak belirtme, imleme, anıştırma. İmayı hemen anladı. İma etmek: Dolaylı anlatmak, anıştırma...

İm nedir ne demektir? Anlamı

Anlamlı iz ya da davranış, anlam yükletilen şey, bellik, iz. İşaret, nişan, eser, alamet olabilecek eş anlamları. (dil.) Bir başka şeyin ...

İltizam nedir? İltizam etmek ne demektir? Anlamı

Kayırma, (bir tarafı) tutmak. Gerekli bulma ya da sayma. (tarih) Osmanlı devletinde, mülkiyeti ve tasarrufu devlete ait bazı kaynakların...

İltibas nedir ne demektir? Anlamı

Birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması, andırışma. Anlam belirsizliği.

İlmühaber nedir ne demektir? Anlamı

Birinin herhangi bir durumun göstermek üzere eline verilen resmi belge, hal kağıdı. İkamet ilmühaberi. Alındı kağıdı, bir şeyin teslim alı...

İlmiye nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Devletinde din ve bilim eğitimi görüp şeriatın ve örfi hukukun yorumlanmasında ve uygulanmasında ya da medrese eğitim düze...

İlke nedir ne demektir? Anlamı

Temel olarak alınan düşünce ve kural, temel kanış. Bir partinin ilkeleri. Temel bilgi. Fiziğin ilkeleri. İlk madde, öğe. Atomlar elementl...

İlişme nedir? İlişmek ne demektir? Anlamı

Hafifçe takılmak. Biraz ötede gözüme Bekir Çavuş'un bıyıkları ilişti. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğlu) Elini sürmek, dokunm...

İlistir nedir ne demektir? Anlamı

İlistir İlistir, bir şeyler süzmek ya da ezerek deliklerinden geçirmek için kullanılan, sapsız geniş bir kap şeklinde üretilen büyük m...

İlinti nedir? İlintili olmak ne demektir? Anlamı

Bir şeyin, başka bir şeye bağlı bulunması, onunla ilişkili olması durumu; iki şey arasında bağ. Taalluk olabilecek eş anlamı. Olayla bir il...

İltifat nedir? İltifat etmek ne demektir? Anlamı

İltifat etmek Yüzüne bakma, gönlünü okşama, güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma, ilgilenme ya da bu amaçla söylenen sö...

İlinek nedir? İlineksel ne demektir? Anlamı

İlinek (felsefe) kendi başına bir varlığı olmayıp var olmak için dayanacak bir töze gereksinme duyan ve dayandığı tözü değiştirmeksizin değ...

İlik (kumaşta) nedir? İliklemek ne demektir? Anlamı

İlik - Düğme iliği Düğmelerin içinden geçerek iki ayrı parçayı (iki yakayı) istendiğinde tekrar ayrılabilecekleri şekilde birleşmeleri...

İlham nedir? İlham almak ne demektir? Anlamı

İlham içe doğma, esin. (Durup dururken) Birdenbire bir fikir akla gelme. İlham almak: Dıştan gelen bir etki ya da algı sonucu içe, gön...
3 Yorum

İletki nedir ne demektir? Anlamı

İletki İletki (matematik) bir açıyı ölçmek ve başka bir yerde aynı açıyı çizmek için kullanılan, üzerinde derece veya grad cinsinden ...
1 Yorum

İlhak nedir? İlhak etmek ne demektir? Anlamı

Katma, bağlama, ekleme. Bizleri; razı olduğun tarzda yaşat, öldür ve başta Peygamberimize ve tüm salih kullarının arasına ilhak eyle. (Amin...

İlmek nedir? İlmik ne demektir? Nasıl atılır?

İlmek nasıl atılır? Örme şişlerinin oluşturduğu özel şekilli iplik halkaları. Örme kumaşın temel yapı birimi (en küçük düğümleri). ...

İletkenlik nedir ne demektir? Isı iletkenliği

Farklı ısılarda iki bardak su bakırın iletkenliği sayesinde ısıları kısa bir süre sonra eşitlenir. İletici. (fizik) Elektrik akım...

İletişim nedir ne demektir? Anlamı

İletişim Bir yerden, bir kişiden, bir makineden, ya da herhangi bir ortamdan yararlanarak bir başkasına ya da bir başka ortama bilgi ...
1 Yorum

İlelebet nedir ne demektir? Anlamı

Ebediyete kadar, ebedi olarak, sonrasızlığa, sonsuzluğa değin. Allah'ın (c.c.) izniyle hayırlı ameller işleyenler daima var olmaya devam...

İlave nedir? İlave etmek ne demektir? Anlamı

Katma, ekleme, ek, eklenmiş parça. İlave etmek: Ulamak, eklemek, katmak. İlave hatlar: Müzikte pes ve tiz sesleri yazabilmek için porten...

İlanihaye nedir ne demektir? Anlamı

Sonsuza kadar. Ve gaybın lisanıyla bize şöyle sesleniyor: Zalim ilanihaye payidar olmaz! Bozguncuların, zalimlerin, baskıcıların zulmü uzun...

İlanen nedir? İlanen duyurulur ne demektir?

Yazılı olarak tebliğ edilmeden ve sadece bir kişi gözetilmeden ilgili ilgisiz herkese duyuru yoluyla demektir. Genellikle belediye anonsları...