imtina:

İmtina nedir? İmtina etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İmtina bir şeyi yapmaktan kaçınma, yapmama, sakınma, çekinme. Kelime ile ilgili cümleler: Doğruluktan ve mücadele etmekten bir an bile imtina etmeyeceğiz... Şu anlamda ki; hürriyet kişiye tanınmış olan "yapmak" veya "imtina etmek" melekesidir... Ve davet olunduklarında şahitler şehadetlerinden imtina etmesinler. Zira şehadetten imtina etmek; hak sahibinin hakkını iptal ettiğinden caiz değildir...