İlinti nedir? İlintili olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyin, başka bir şeye bağlı bulunması, onunla ilişkili olması durumu; iki şey arasında bağ. Taalluk olabilecek eş anlamı. Olayla bir ilintisi olmadığı anlaşıldı (kelime ile ilgili cümle).
  2. İç sıkıntısı, üzüntü. Her şeyi kendine ilinti etme.
  3. Seyrek dikiş, teyel. İlinti ipliği.


  • İlintili:
    1. İlintisi olan, bağlı, bağıntılı, ilgili. Bahsettiğin olay bununla ilintili değil.
    2. Üzüntülü.
    3. Teyelli.
( 0 soru/yorum )