İlinti nedir? İlintili olmak ne demektir? Anlamı


  1. Bir şeyin, başka bir şeye bağlı bulunması, ona ait olması durumu, iki şey arasında bağ bulunması. Nispet, mensubiyet, aidiyet, taalluk olabilecek eş anlamları.
    Olayla bir ilintisi olmadığı anlaşıldı.
  2. Üzüntü.
    Her şeyi kendine ilinti etme.
  3. Teyel.
    İlinti ipliği.

İlintili: 1. İlintisi olan, bağlı, bağıntılı. Bahsettiğin olay bununla ilintili değil. 2. Üzüntülü. Teyelli.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.