İlişme nedir? İlişmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Hafifçe takılmak.
  Biraz ötede gözüme Bekir Çavuş'un bıyıkları ilişti. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğlu)
 2. Elini sürmek, dokunmak, ellemek.
  Bu kitaplara kimse ilişmesin.
 3. Birine hafifçe sataşmak, takılmak, uymak.
  Çocuğa ilişme, ders çalışıyor (kelime ile ilgili cümle).
 4. Hafifçe itirazda bulunmak ya da dikkati çekmek.
  İliştiğiniz sorunu bir daha inceledim.
 5. Bir şeyin ucuna kısa bir süre için eğreti oturmak.
  İzin verirseniz yanınıza ilişivereyim.
( 0 soru/yorum )