İlhak nedir? İlhak etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Katma, bağlama, ekleme.
    Bizleri; razı olduğun tarzda yaşat, öldür ve başta Peygamberimize ve tüm salih kullarının arasına ilhak eyle. (Amin)
  2. Kendi topraklarına katma, egemenliği ve hakimiyeti altına alma.
    Volga boyunun tamamını ve Sibirya'nın büyük bir bölümünü ilhak ederek Rus devletinin doğudaki Slav olmayan bölgelere doğru yayılmasını başlatan IV. İvan'dır. (İlgili cümle kaynağı: H. B. Paksoy)
( 0 soru/yorum )