İmalat nedir? İmalatçı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Robot kollar bir otomobil karoserine kaynak yaparken
İmalat sanayi
İmalat, bulundukları şekliyle toplumun pek işine yaramayan ham maddelerin ve yarı mamullerin makine ve iş gücüyle ile işlenerek her türlü malın elde edilmesi faaliyeti, üretim. İmalat genellikle büyük ölçekli ya da fabrikasyon üretim için kullanılır. Makine imalatı.


  • İmalatçı: İmal eden, işleyen kimse ya da kuruluş, yapımcı. Buzdolabı imalatçıları.
  • İmalathane: Ham maddeleri işleyerek mamul madde üreten iş yeri veya fabrika. Ayakkabı imalathanesi.
  • İmalat sanayi: Ham maddelerden mamul madde üreten sanayi, yapım sanayi.
( 0 soru/yorum )