İmtisal nedir? İmtisal etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyma, benzemeye çalışma, bir örneğe göre davranma, ayak uydurma.
  2. Alınan buyruğa bütünüyle uyma, emre göre hareket etme. Çünkü uymak/taat/itaat amire, imtisal ise emre olur. Bu iki fiil de emredilen şeyin varlığına götürmesi bakımından imtisal, taate/uymaya benzetilmiştir. (İ. H. Bursevi)  • İmtisal etmek: Örnek almak, uymak, benzemeye çalışmak. Evet, bu yüksek insanlık "bütün dünya medeniyet ve insanlığı için bir imtisal örneğidir" ve bütün dünya ve medeniyet insanlığının şimdiden bu örneğe imtisal etmeye ihtiyacı vardır. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğlu)
( 0 soru/yorum )