imtisal:

İmtisal nedir? İmtisal etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Uyma, benzemeye çalışma, bir örneğe göre davranma, ayak uydurma.


  • İmtisal etmek: Örnek almak, alınan örneğe ya da emre uymak. İşte bu, sizin için bir misal-i imtisal, bir timsal olmalıdır (kelime ile ilgili cümle).