İmza nedir ne demektir? Güzel İmza Örnekleri

Güncellenme: Soru/Yorum: 6
Dolma kalem ile imza atarken
İmza
İmza bir metnin altına konularak onun onaylandığını (kabul edildiğini) bildiren, bir kimsenin, kendi eliyle ve her zaman aynı biçimde olan el yazısıyla yazdığı adı veya karaladığı kendine has şekiller.

  • İmza atmak: (Genellikle isminin altına) İmzasını yazarak onaylamak.
  • İmza günü: Yazarların, yapıtlarını okuyucularına imzalamaları için düzenlenen gün.
  • İmza örneği: İmza yetkisi sahibi kişinin bu yetkiyi kullanırken atacağı imzayla karşılaştırılıp denetlenmek üzere ilgililere bildirdiği imzası.
  • İmza toplamak: Bir dilekçeyi ya da öneriyi, destekleyenlere imzalatmak.
  • İmza töreni: Önemli anlaşma ya da antlaşmaların imzalanması sırasında yapılan tören.
  • İmza vermek: Bir yere istenilen imzayı atmak.
  • İmza yetkisi: Bir kişinin, bir tüzel kişilik adına imza atabilme hak ve sorumluluğu.
  • İmza çakmak (koymak): (deyiminin anlamı) İmzalamak, kabul etmek veya onaylamak.


Güzel ve İlginç İmza Örnekleri


Çeşitli ve güzel imza örnekleri


Çeşitli imza örnekleri


Yuvarlak hatlı çeşitli imza örnekleri


Kalın kalemle atılmış çeşitli imza örnekleri


Çeşitli imza örnekleri

( 6 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 6


Anonim:
çok güzel sağolun
16/2/14 00:25
Anonim:
birazdaha S ile başlayan örnek koyarmısınız
9/10/14 21:24
Anonim:
berat ismi ile varmı
8/4/16 22:41
Anonim:
Aydogan ile yapa bilirmisiniz
16/11/16 23:44
Anonim:
Ayça ismi ile yaparmısınız?
9/4/18 20:04
Lavinia:
Lavinya ve Luzia ismi ile varmı
25/11/21 10:51