İlke nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Temel olarak alınan düşünce ve kural, temel kanı, prensip. Bunun için de bilim dünyasına armağan ettiğim bir ilke ile yola çıktım: Doğayı matematikle kavramak! (S. Turgut)
  2. Temel bilgi. Kuantum fiziğinin belirsizlik ilkesine göre her temel parçacığın iki durumu vardır: katı parçacık ve titreşen dalga. (P. Yazar)
  3. Öğe, unsur. Atomlar elementlerin ilkeleridir (?).
  4. (mantık) Her türlü tartışmanın dışında sayılan, öncül. İlke, düşünce ve eylemlerin tutarlı biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ve her türlü tartışmanın dışında sayılan ana kuraldır (Anadolu Ü.).
  5. Davranış kuralı. İlkeler olmadan toplum, toplum olmadan devlet, devlet olmadan da medeniyet olmaz. (İlgili cümle kaynağı: Havass)
( 0 soru/yorum )