İmbisat ne demektir? İmbisat deposu (genleşme tankı) nedir ne işe yarar?

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
İmbisat yayılma, genişleme, açılma demektir.


İmbisat deposu (genleşme tankı) ne işe yarar?

İmbisat deposu kısaca bağlı olduğu tesisatta oluşan basıncı absorbe edip dengeleyerek tesisatta oluşabilecek patlamaları önleyen tanktır. İçinde hava ve sıvıyı birbirinden ayıran kauçuk bir zar vardır.

Bir imbisat deposunun çalışma şeklinin gösterimi
İmbisat deposu (genleşme tankı)
Tesisatta bulunan su ısındığında genleşmeye başlar ve suyun hacminde artış meydana gelir. Bu fazlalaşan su genleşme tankına dolmaya başlar. Tanka dolarken tankın içindeki havayı sıkıştırır. Tesisattaki su soğumaya başladığında su daralmaya başlar hacmi ve basıncı düşer. Bu seferde tankın içindeki sıkışan hava tankın içindeki suyu tesisata geri gönderir ve tesisat basıncının belirli seviyelerde kalmasını sağlar.

Genleşme tankı sıcak su tesisatlarının haricinde, suyu, su pompası ile pompalanarak sağlayan yerlerde de kullanılır. Su pompaları genellikle hep aynı hızda su pompalar. Eğer o anda kullanılan su, pompanın gönderdiğinden az ise artan su, bu genleşme tankına dolar. Bu tankta dolduktan sonra pompa kendini durdurur ve tank basıncıyla su gönderilir.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
elle beslemeli kazanlara kapalı imbisat konmazmı
9/10/17 16:55