Keten helva nedir ne demektir? Anlamı

Pişmaniye ve keten helva Un ve kavrulmuş şekerden (ağdadan) yapılan, pamuk görünümünde tel tel dökülen bir tür helva. Keten helva pişm...

Keten nedir ne demektir? Anlamı

Keten bitkisi (botanik) Ketengillerden, çiçekleri mavi ve beş taç yapraklı, liflerinin dokumacılık bakımından çok önemi olan, tohuml...

Kete nedir ne demektir? Anlamı

Kete Sivas köylerinde, ilçelerinde ve Kars muhacirlerince ince açılmış ve her katı tereyağı ile yağlanmış yufkaların ortasına yağda ka...

Keşmekeş nedir ne demektir? Anlamı

Keşmekeş Karışıklık, düzensizlik, allak bullaklık, karman çormanlık. İkinci Dünya Savaşından sonra yakınımızdaki uzağımızdaki ülkelerin, dos...

Keşik nedir ne demektir? Anlamı

Art arda olan şey veya kimselerin bir sonraki olanı, sıra. Hadi bakalım keşik sende (derleme cümle). Aş kaşıkla, iş keşikle (atasözü). Nöb...

Keşkek nedir ne demektir? Anlamı

Dövülmüş buğday ve bir miktar et ile geleneksel mahalle fırınlarında caba denilen çömleklerde 5-6 saat pişirilerek hazırlanan bir yemek ...

Kesmece nedir ne demektir? Anlamı

Kesmece karpuz (Kavun, karpuz gibi meyveler için) Kesip bakarak beğenmek koşuluyla (almak veya satmak). Kesmece karpuz. Satın alınac...

Keski nedir ne demektir? Anlamı

Yan keski Kesmeye yarayan araçların genel adı. Kablo kesmeye ve dışını soymaya yarayan genellikle elektrikçilerin kullandığı küçük p...

Kesit nedir ne demektir? Anlamı

Bir ev kesiti örneği Geometride, bir cisim bir düzlemle kesildiğinde, bu düzlemle bu cismin oluşturduğu ve arakesit adı verilen, cism...

Kestirme nedir ne demektir? Anlamı

Kestirme yol Yolculukta veya herhangi başka bir işte alışılan yolun dışında daha kısa sürede gidilmesini (veya o işin yapılmasını) sa...

Kestirmek nedir ne demektir? Anlamı

Kesmek işini yaptırmak. Saçları kestirmek. Akıl yoluyla gerçeğe yaklaşık bir ölçüden yararlanmak, tahmin etmek eş anlamı. Yarın ne olacağı...

Kesinti nedir ne demektir? Anlamı

Vergi kesintisi Herhangi bir şeyden kesilen parça, kırpıntı. Süregelen bir işin aralık vermesi. Çalışmamız kesintiye uğradı. Ödenen...

Kese nedir ne demektir? Anlamı

Para kesesi Kumaştan veya deriden küçük torba. Altın para kesesi. Kumaştan, çanta biçiminde kap. Kuran kesesi. Genellikle hamamlard...

Kesbetmek nedir ne demektir? Anlamı

Kazanmak, edinmek, elde etmek. O, davetinden dolayı maruz kaldığı işkenceden kurtulmak için Allah'ına yalvarmış ve kuvvet kesbetmek için...

Kervansaray nedir ne demektir? Anlamı

Kervansaray (iç görünüm) Eskiden, kervanların konaklaması için ana yollar ve ticaret yolları üzerinde yapılmış çevresi yüksek duvarlı...

Kesafet nedir ne demektir? Anlamı

Yoğunluk. Bu kesafet memleketin nüfus sayısını yüz ölçümüne bölmekle elde edilmektedir. (E. Tümertekin) (fizik) Belirli sıcaklık ve basın...

Kervan nedir ne demektir? Anlamı

Kervan Eskiden uzak yerlere (genellikle çölde develerle) yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. Eskiden kervanlar, Beyru...

Kertilmek nedir ne demektir? Anlamı

Kertmek işine konu olmak (çentik açılmak, kenarına kertik açılmak, kalın ve derin bir çizik atmak). Öyle pek çok bir zarar olmadı; kapı bir...

Kertmek nedir ne demektir? Anlamı

Çentik açmak, çentmek, bir şeyin kenarına kertik (iz) yapmak, bir yere oyuklar açıp, çizikler, tırtıklar ve yarıklar oluşturmak. Oğuzlar...

Kerteriz nedir ne demektir? Anlamı

Kerteriz (denizcilik) Bir yerin pusula kertelerine göre bulunduğu yön; kuzeyden başlayarak saat ibresi yönünde ölçülen bir açıyla ta...

Kerte nedir ne demektir? Anlamı

Pusuladaki 32 kerteden bir tanesi İşaret için yapılmış çentik ya da iz. Sert bir cisim üzerinde açılan yarık, kertik. (denizcilik) ...