Keten helva nedir ne demektir? Anlamı

Pişmaniye ve keten helva Un ve kavrulmuş şekerden (ağdadan) yapılan, pamuk görünümünde tel tel dökülen bir tür helva. Keten helva pişm...

Keten nedir ne demektir? Anlamı

Keten bitkisi (botanik) Ketengillerden, çiçekleri mavi ve beş taç yapraklı, liflerinin dokumacılık bakımından çok önemi olan, tohuml...

Kete nedir ne demektir? Anlamı

Kete Sivas köylerinde, ilçelerinde ve Kars muhacirlerince ince açılmış ve her katı tereyağı ile yağlanmış yufkaların ortasına yağda ka...

Ket nedir? Ket vurmak ne demektir? Anlamı

Ket (Arapça) engel demektir. Osmanlı hükümetinin aldığı tüm önlemler köle ticaretiyle ilgiliydi ve kölelik kurumunun zayıflaması için köle ...

Keşmekeş nedir ne demektir? Anlamı

Karışıklık, allak bullaklık, karman çormanlık. Sabah olunca ise gecenin örtüsü kayboluyor ve yeni bir keşmekeş başlıyor (kelime ile ilgili ...

Keşkül nedir? Keşkülü fukara ne demektir? Anlamı

Keşkül Üstüne, dövülmüş fındık, fıstık ve rendelenmiş Hindistan cevizi gibi şeyler konan bir çeşit süt tatlısı, keşkülü fukara. Eski...

Keşik nedir ne demektir? Anlamı

Art arda olan şey veya kimselerin bir sonraki olanı, sıra. Hadi bakalım keşik sende (derleme cümle). Aş kaşıkla, iş keşikle (atasözü). Nöb...

Keşkek nedir ne demektir? Anlamı

Dövülmüş buğday ve et ile geleneksel mahalle fırınlarında caba denilen çömleklerde pişirilen et yemeği. Anadolu da keşkek daha çok ramaz...

Keşke nedir? Keşki ne demektir? Anlamı

Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem ya da pişmanlık anlatır, keşki. Keşke tayinimi buraya isteseyd...

Keşide nedir? Keşide etmek ne demektir? Anlamı

Çek keşide etmek "Çekme, çekilme" demek olup eskiden telgraf, poliçe, çek, piyango ve şölen gibi sayılı bazı sözcüklerle ku...

Keson nedir? Keson kuyu ne demektir? Anlamı

Keson Su altı ya da sulu zemin yapılarda temel yapmak üzere suyun dibine indirilen büyük, çelik veya beton kasa, sandık. Kesonlar, alt...

Kesme (küp) şeker nedir? Kaç kaloridir nasıl yapılır?

Kesme küp şeker Kesme küp şeker, toz şekerin daha kolay ve kaşıksız kullanılabilmesi için preslenerek dikdörtgen prizma ya da küp şekl...

Kesmece nedir ne demektir? Anlamı

Kesmece karpuz (Kavun, karpuz gibi meyveler için) Kesip bakarak beğenmek koşuluyla (almak veya satmak). Kesmece karpuz. Satın alınac...

Keski nedir ne demektir? Anlamı

Yan keski Kesmeye yarayan araçların genel adı. Kablo kesmeye ve dışını soymaya yarayan genellikle elektrikçilerin kullandığı küçük p...

Kesit nedir ne demektir? Anlamı

Bir ev kesiti örneği Geometride, bir cisim bir düzlemle kesildiğinde, bu düzlemle bu cismin oluşturduğu ve arakesit adı verilen, cism...

Kestirme nedir ne demektir? Anlamı

Kestirme yol Yolculukta veya herhangi başka bir işte alışılan yolun dışında daha kısa sürede gidilmesini (veya o işin yapılmasını) sa...

Kestirmek nedir ne demektir? Anlamı

Kesmek işini yaptırmak. Saçları kestirmek. Akıl yoluyla gerçeğe yaklaşık bir ölçüden yararlanmak, tahmin etmek eş anlamı. Yarın ne olacağı...

Kesişme nedir? Kesişmek ne demektir? Anlamı

Kesişme işareti Birbirini kesmek. Pazarlıkta şu ya da bu miktar üzerinde uyuşmak. Geometride, bir nokta ya da çizgi üzerinde birbir...

Kesir nedir? Kesirli sayı ne demektir? Anlamları

Kesirli sayı (matematik) Eşit parçalara bölünen bir birimin bu parçalarından biri ya da birkaçı. (hekimlik) Kırık. Kesirli sa...

Kesinti nedir ne demektir? Anlamı

Vergi kesintisi Herhangi bir şeyden kesilen parça, kırpıntı. Süregelen bir işin aralık vermesi. Çalışmamız kesintiye uğradı. Ödenen...

Keselemek nedir? Keselenmek ne demektir? Anlamı

Kese ile keselenmek Keselemek, hamamda yıkanmadan hemen önce sıcak ortamda bir müddet bekleyip terledikten sonra kabaran kirin ve yumu...

Kese kağıdı nedir ne demektir? Anlamı

Kese kağıdı Kese kağıdı, kağıt kullanılarak yapılmış torba demektir. Genellikle unlu mamuller gibi ortama nem verebilen gıdaların satı...

Kese nedir ne demektir? Anlamı

Para kesesi Kumaştan veya deriden küçük torba. Altın para kesesi. Kumaştan, çanta biçiminde kap. Kuran kesesi. Genellikle hamamlard...

Kesbetmek nedir ne demektir? Anlamı

Kazanmak, edinmek, elde etmek. O, davetinden dolayı maruz kaldığı işkenceden kurtulmak için Allah'ına yalvarmış ve kuvvet kesbetmek için...

Kervansaray nedir ne demektir? Anlamı

Eskiden, kervanların konaklaması için ticaret yolları üzerinde yapılmış, çevresi yüksek duvarlı büyük han. Neden sonra sarsıldı altımda de...

Kesafet nedir ne demektir? Anlamı

Yoğunluk. Bu kesafet memleketin nüfus sayısını yüz ölçümüne bölmekle elde edilmektedir. (E. Tümertekin) (fizik) Belirli sıcaklık ve basın...

Kervan nedir ne demektir? Anlamı

Kervan Eskiden uzak yerlere (genellikle çölde develerle) yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı. Eskiden kervanlar, Beyru...

Kertilmek nedir ne demektir? Anlamı

Kertmek işine konu olmak (çentik açılmak, kenarına kertik açılmak, kalın ve derin bir çizik atmak). Öyle pek çok bir zarar olmadı; kapı bir...

Kertik nedir? Kertikli ne demektir? Anlamı

Tahta üzerinde kerte, kertik. Oyularak açılmış iz veya küçük yarık, kertilmiş yer, kerte. Tekerlek saatin çarklarıyla birlikte dönerk...

Kertmek nedir ne demektir? Anlamı

Çentik açmak, çentmek, bir şeyin kenarına kertik (iz) yapmak, bir yere oyuklar açıp, çizikler, tırtıklar ve yarıklar oluşturmak. Oğuzlar...

Kerteriz nedir ne demektir? Anlamı

Kerteriz (denizcilik) Bir yerin pusula kertelerine göre bulunduğu yön; kuzeyden başlayarak saat ibresi yönünde ölçülen bir açıyla ta...

Kertenkele nedir ne demektir? Kertenkeleler

Kertenkele (zooloji) Kertenkeleler alt takımına ve bu alt takımı oluşturan familyalara giren sürüngen hayvanlara verilen genel addır...
1 Yorum

Kerte nedir ne demektir? Anlamı

Pusuladaki 32 kerteden bir tanesi İşaret için yapılmış çentik ya da iz. Sert bir cisim üzerinde açılan yarık, kertik. (denizcilik)...