Kesbetmek nedir ne demektir? Anlamı


Kazanmak, edinmek, elde etmek. O, davetinden dolayı maruz kaldığı işkenceden kurtulmak için Allah'ına yalvarmış ve kuvvet kesbetmek için O'na sığınmıştır. (M. Sıbaî)


  • Liyakat kesbetmek: Layık olmak, layık olmaya hak kazanmak. (...) yeni seçilen mebus arkadaşlarımla birlikte gösterilen itimada liyakat kesbetmek için bütün kuvvetimizi sarf edeceğimizi efkar-ı umumiyeye arz eylerim. (İlgili cümle kaynağı: A. Arslan)
  • İtimat kesbetmek: Güven kazanmak.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.