Kesit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yer altındaki bodrum kattan tavana kadar bir evin kesitini gösteren görsel
Bir ev kesiti örneği
  1. Geometride, bir cisim bir düzlemle kesildiğinde, bu düzlemle bu cismin oluşturduğu ve arakesit adı verilen, cismin ortaya koyduğu biçim.
  2. (teknik) Mühendislikte, tek tek elemanların ya da montaj grubunun bir düzlemle kesildiği varsayılarak bu kesilme yüzeyinin görünüşünü gösteren çizim.
  3. Mimarlıkta, özellikle düşey bir düzlemle enine ya da boyuna kesildiği varsayılan ve duvarları, döşemeleri, merdivenleri, kat yüksekliklerini vb. göstermek üzere çizilen resim.
  4. (mecazi) Karakteristik özellikleriyle belirlenen ya da ortaya konan süreç. Tarihten bir kesit.
( 0 soru/yorum )