Başkentler

Başkent, genellikle bir ülkenin veya belli bir yönetim biriminin yönetim merkezi olan şehirdir. Bir ülkenin en önemli idari, siyasi ve bazen...