Klik nedir? Kliklemek ne demektir? Anlamı

Klik, daha büyük örgütlenme ya da topluluk içinde, ortak kabul edilen amaç ve ilkelerden küçük sapmalar ya da yorum farklılıklarıyla ayrıla...

Klavsen nedir ne demektir? Anlamı

Klavsen Dış görünüş olarak kuyruklu piyanoya benzeyen ancak mekanizma, ses rengi ve çalış tekniği yönünden piyanodan oldukça farklı ol...

Klasör nedir ne demektir? Anlamı

Renkli klasörler Genişi yaklaşık 540 A4 kağıdı, dar olanı 330 kağıt saklayabilen plastik veya mukavvadan dosya. İçinde belli bir sır...

Klas nedir? Klasman ne demektir? Anlamları

Toplumda aynı şartlarda yaşayan ve aynı sosyal tabakadan olan insanların meydana getirdiği topluluk. Aristokratlarla zenginleri bir klas, g...

Klasik ekonomi nedir ne demektir? Anlamı

Ekonomi Klasik ekonomi, (iktisat) sanayi devrimiyle ve sanayi sermayesinin toplumsal düzene egemen olmaya başlamasıyla birlikte geliş...

Klasik nedir? Klasikleşmek ne demektir? Anlamı

Klasik otomobil 1955 model Ford Thunderbird kabriole Antik Yunan - Helen - Latin kültür, sanat ve edebiyatı. Yunan klasikleri, Latin...

Klasisizm nedir ne demektir? Anlamı

Klasisizm, Rönesans'la Aydınlanma çağı arasında gelişip büyüyen, antik Yunan'ı esin ve bilgi kaynağı olarak kabul eden, en belirgin ...

Klarnet nedir? Klarnetçi ne demektir? Anlamı

Klarnet Sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan, boru şeklinde, maden perdeli, orkestrada önemli bir yeri ...

Klapa nedir ne demektir? Anlamı

Klapa Alt yakanın göğüs kısmına doğru ya da düğmelere kadar inen devrik katlı kısmı. Elbisenin arka robası ve ön taraftaki klapası kü...

Klakson nedir ne demektir? Anlamı

Klakson Klakson, Amerikalı üretici firmanın verdiği ad olup motorlu taşıtlarda uyarıcı ses çıkarmak için kullanılan aygıttır; kısaca b...

Klaket nedir ne demektir? Anlamı

Türkçe klaket Klaket (sinema) bir çekimin başında, çekimlerin birinden ayırt edilebilmesini ve sesli çekimlerde çekim tahtası üzerindek...

Kiyaset nedir ne demektir? Anlamı

Akıllıca davranış, akıllılık. Kiyaset, düşünce ile aksiyon arasındaki dengeyi muhafaza edip “önce yap sonra düşün” paradoksunun cazibeli ka...

Kivi nedir ne demektir? Kivi kuşu ve meyvesi

Kivi meyvesi Kültivar grubundaki asma benzeri odunsu bir tırmanıcı bitki türü olup dışı kahverengi tüylü kabuklu, içi yeşil renkli ve...

Kitle iletişim araçları nedir ne demektir? Anlamı

Kitle iletişim araçları Toplumun büyük bir kesimine seslenen radyo, televizyon, film, basın, internet gibi sözlü, yazılı görüntülü ile...

Kitre nedir ne demektir? Anlamı

Kitre Kitre, geven adlı bir bitkiden çıkarılan ve ilaç yapımında kullanılan renkli bir çeşit zamk, kestere. Kitre, gevenin gövdesine b...

Geven nedir ne demektir? Geven Bitkisi

Geven bitkisi (A. gummifer) Geven (Astragalus), baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan yaklaşık 4200 kadar tü...

Kitin nedir ne demektir?

Kitin Kitin, selülozdan sonra en bol bulunan tabi polimerdir (uzun zincirli molekül). Glikoz esaslı ünitelerin birbirine bağlanmasıyla...

Klima nedir? Klima nasıl çalışır?

Duvar tipi klima Konutlarda, daha çok da işyerlerinde mevsime göre sıcak ya da soğuk hava püskürterek ortamın ısıtılması ya da soğutul...

Kitaplık nedir ne demektir? Anlamı

Kitaplık - Türkçe karşılığı oku olan "read" sözcüğü şeklinde tasarlanmış ilginç bir kitaplık modeli Kitap ve benzeri gere...

Kitabevi nedir ne demektir? Anlamı

Kitaplardan yapılmış ilginç bir kitabevi Birbirinden çok çok farklı konularda kitapların, dergilerin ve çeşitli yayınların satıldığı ...

Kitabet nedir ne demektir? Anlamı

Katiplik, yazmanlık, yazı yazma ilmi. Kitabet, yazmak daha doğrusu yazı ile meramını ifade etmektir. Hususi yazışmalarda herkes istediği ad...

Kitabe nedir ne demektir? Anlamı

Kitabe Babüsselam (Topkapı Sarayı) Sol kitabe (dış avlu tarafı) Kitabe, genelde anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme ...

Kişniş nedir ne demektir? Anlamı

Kişniş bitkisi ve tohumu Kişniş, maydanozgillerden, yaprakları maydanozu andıran ve kuru yemişi baharat olarak kullanılan tüysüz ve pa...

Kişneme nedir? Kişnemek ne demektir? Anlamı

At, eşek gibi hayvanların bağırır gibi kesik kesik yüksek ses çıkarması. Katırların kişnemeleri at ile eşekten farklıdır. Şimdi, kendimi at...

Kisve nedir? Kisvesi altında ne demektir? Anlamı

Kılık. Dış görünüş. Giyecek, örtü. Kisvesi altında: Asıl amacı gizleyerek başka bahane göstermek. Uluslararası kamuoyunu uyutmak içi...
2 Yorum

Kispet nedir ne demektir? Anlamı

Kispet Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri dar paçalı meşin (deri) pantolon, diz donu. Kispet çıkarılması: (deyiminin anlamı) ...

Kisbi nedir ne demektir? Anlamı

Sonradan edinilen, doğuştan olmayan, sonradan kazanılmış demektir. Yetenekler ve ilimler kisbidir... Büyük kişiliğinin anahtarı olan bu iyi ...

Kirmen nedir? Kirman ne demektir? Anlamı

Kirmen ile yün eğirmek Kirmen, elde yün eğirmeye ve sarmaya yarayan, ağaçtan yapılmış araç, öreke, eğirmen. Bu araca bazen kirman da d...

Kirve nedir ne yapar? Kirvelik ne demektir? Anlamı

Kirve (Devlet Bahçeli) Bir çocuğun sünnet düğünü giderlerini büyük ölçüde üstlenen, sünnet olurken çocuğu kucağına alıp tutan, sünnet ...

Kirpik nedir ne demektir? Anlamı

Kirpik Göz kapağının kenarındaki kıllar. Hayvan ve bitki anatomisinde, bazı küçük ve ince uzantılara verilen ad. İlgili deyimle...

Kirpi nedir ne demektir? Anlamı

Kirpi (zooloji) Kirpigillerden, 25 - 30 cm uzunluğunda, tortop olabilen dikenli bir memeli türü. (askeri terim) Yollarda ve gerekt...

Kirkit nedir ne demektir? Anlamı

Kirkit Halı dokunurken düğüm ve atkıyı sıkıştırmada kullanılan, ağaç, kemik veya demirden yapılmış türleri olabilen saplı tarak. Halın...

Kiriş nedir ne demektir? Anlamı

Kiriş Kemal gibi çalgılarda kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılmış çalgı teli. Ok yayının iki ucu arasındaki ip. Üzerine döşe...

Kiremit nedir? Kiremitçi ne demektir? Anlamı

Kiremit çeşitleri Birbirinin kenarına binip suyu aşağıya geçirmeden akıtacak biçimde yapılmış, yapılan çatılarını örtmede kullanılan, ...

Kireç kaymağı nedir ne demektir? Anlamı

Kireç kaymağı Kireç kaymağı, (kimya) temizlik işlerinde dezenfektan, mikrop öldürücü, ağartıcı ve renk açıcı olarak kullanılan, kalsi...

Kireç nedir ne demektir? Anlamı

Sönmüş toz kireç Kireç (kimya) mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı vb. gibi birçok taşın temel maddesini oluşturan kalsiyum oksit ...

Kireç taşı nedir ne demektir?

Kireç taşı Temel maddesi kalsiyum karbonat olup kireç yapımında kullanılan taş. Formülü CaCO 3 . Kireç taşları yüksek kalsiyum içere...

Kiraz nedir ne demektir? Anlamı

Kiraz Gülgillerden, anayurdu Küçük Asya olan, düz kabuklu, ağaç ya da ağaççık durumunda bir meyve ağacı ve bu ağacın, fındıktan büyük,...

Kir nedir? Kirli ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Kirli lekeli gömlek Vücudun, elbise ve çamaşırın, kullanılan her şeyin üzerinde biriken pislik tabakası, leke. (mecazi) Utanılacak ...

Kiplik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Önermelerin yalın, belkili ya da zorunlu olma niteliklerinden her biri. "İnsanın ölümsüz olması ihtimali vardır" önerm...

Kip nedir? Kip ekleri ne demektir? Anlamı ve Örnekleri

Örnek kalıp. (dil bilim) Eylemlerin zaman ve kişi belirtmek üzere girdikleri biçim. → Belirtme kipleri, dilek kipleri vb. Kip ekleri...
1 Yorum

Kiniş nedir ne demektir? Anlamı

Kiniş tekniği ile tahta birleştirme Marangozlukta, bir tahtada boydan boya açılan oluk. Kiniş dili: İki tahtayı yan yana birleşti...

Kinin nedir ne demektir?

Kinin sülfat Kınakına kabuklarından çıkarılan ve eskiden sıtmanın ilacı olan beyaz alkaloit. Molekül formülü C 20 H 24 N 2 O 2 .3H 2 O...

Kineziterapi nedir ne demektir? Anlamı

Kineziterapi Kineziterapi gövde ya da kol ve bacaklardaki çeşitli kısımlara zorla yaptırılan hareketlerle kemiklerde, bağlarda, ekleml...

Kinetoskop nedir ne demektir? Anlamı

Kinetoskop Kinetoskop, (sinema) Edison'un 1894'te yaptığı ve bir hareketi oluşturan birbirini izleyen saydam resimlerin, orta...

Kinetik nedir? Kinetik enerji ne demektir? Anlamı

(fizik) Temeli ya da ilkesi hareket olan, hareketle ilgili, hareket dolayısıyla oluşan, devimsel. (felsefe) Tüm doğal olayların harekete...

Kira nedir? Kiralık ne demektir? Anlamı

Bir mülkün ya da taşınır bir malın belli bir bedel karşılığında bir süre için sahibi tarafından başkasının kullanımına, verilmesi. Kira...