Klavsen nedir ne demektir? Anlamı

Klavsen Dış görünüş olarak kuyruklu piyanoya benzeyen ancak mekanizma, ses rengi ve çalış tekniği yönünden piyanodan oldukça farklı ol...

Klasör nedir ne demektir? Anlamı

Renkli klasörler Genişi yaklaşık 540 A4 kağıdı, dar olanı 330 kağıt saklayabilen plastik veya mukavvadan dosya. İçinde belli bir sır...

Klasisizm nedir ne demektir? Anlamı

Klasisizm, Rönesans'la Aydınlanma çağı arasında gelişip büyüyen, antik Yunan'ı esin ve bilgi kaynağı olarak kabul eden, en belirgin ...

Klapa nedir ne demektir? Anlamı

Klapa Alt yakanın göğüs kısmına doğru ya da düğmelere kadar inen devrik katlı kısmı. Elbisenin arka robası ve ön taraftaki klapası kü...

Klakson nedir ne demektir? Anlamı

Klakson Klakson, Amerikalı üretici firmanın verdiği ad olup motorlu taşıtlarda uyarıcı ses çıkarmak için kullanılan aygıttır; kısaca b...

Klaket nedir ne demektir? Anlamı

Türkçe klaket Klaket (sinema) bir çekimin başında, çekimlerin birinden ayırt edilebilmesini ve sesli çekimlerde çekim tahtası üzerindek...

Kiyaset nedir ne demektir? Anlamı

Akıllıca davranış, akıllılık. Kiyaset, düşünce ile aksiyon arasındaki dengeyi muhafaza edip “önce yap sonra düşün” paradoksunun cazibeli ka...

Kitre nedir ne demektir? Anlamı

Kitre Kitre, geven adlı bir bitkiden çıkarılan ve ilaç yapımında kullanılan renkli bir çeşit zamk, kestere. Kitre, gevenin gövdesine b...

Kitin nedir ne demektir?

Kitin Kitin, selülozdan sonra en bol bulunan tabi polimerdir (uzun zincirli molekül). Glikoz esaslı ünitelerin birbirine bağlanmasıyla...

Klima nedir? Klima nasıl çalışır?

Duvar tipi klima Konutlarda, daha çok da işyerlerinde mevsime göre sıcak ya da soğuk hava püskürterek ortamın ısıtılması ya da soğutul...

Kitaplık nedir ne demektir? Anlamı

Türkçe karşılığı oku olan "read" sözcüğü şeklinde tasarlanmış ilginç bir kitaplık modeli Kitap ve benzeri gereçlerin toplan...

Kitabevi nedir ne demektir? Anlamı

Kitaplardan yapılmış ilginç bir kitabevi Birbirinden çok çok farklı konularda kitapların, dergilerin ve çeşitli yayınların satıldığı y...

Kitabet nedir ne demektir? Anlamı

Katiplik, yazmanlık, yazı yazma ilmi. Kitabet, yazmak daha doğrusu yazı ile meramını ifade etmektir. Hususi yazışmalarda herkes istediği ad...

Kitabe nedir ne demektir? Anlamı

Kitabe Babüsselam (Topkapı Sarayı) Sol kitabe (dış avlu tarafı) Anıtsal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılan yazı...

Kişniş nedir ne demektir? Anlamı

Kişniş bitkisi ve tohumu Kişniş, maydanozgillerden, yaprakları maydanozu andıran ve kuru yemişi baharat olarak kullanılan tüysüz ve pa...

Kispet nedir ne demektir? Anlamı

Kispet Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri dar paçalı meşin (deri) pantolon, diz donu. Kispet çıkarılması: (deyiminin anlamı) ...

Kisbi nedir ne demektir? Anlamı

Sonradan edinilen, doğuştan olmayan, sonradan kazanılmış demektir. Yetenekler ve ilimler kisbidir... Büyük kişiliğinin anahtarı olan bu iyi ...

Kirpik nedir ne demektir? Anlamı

Kirpik Göz kapağının kenarındaki kıllar. Hayvan ve bitki anatomisinde, bazı küçük ve ince uzantılara verilen ad. İlgili deyimler...

Kirpi nedir ne demektir? Anlamı

Kirpi (zooloji) Kirpigillerden, 25 - 30 cm uzunluğunda, tortop olabilen dikenli bir memeli türü. (askeri terim) Yollarda ve gerekt...

Kirkit nedir ne demektir? Anlamı

Kirkit Halı dokunurken düğüm ve atkıyı sıkıştırmada kullanılan, ağaç, kemik veya demirden yapılmış türleri olabilen saplı tarak. Halın...

Kiriş nedir ne demektir? Anlamı

Kiriş Kemal gibi çalgılarda kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılmış çalgı teli. Ok yayının iki ucu arasındaki ip. Üzerine döşe...

Kireç nedir ne demektir? Anlamı

Sönmüş toz kireç Kireç (kimya) mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı vb. gibi birçok taşın temel maddesini oluşturan kalsiyum oksit ...

Kireç taşı nedir ne demektir?

Kireç taşı Temel maddesi kalsiyum karbonat olup kireç yapımında kullanılan taş. Formülü CaCO 3 . Kireç taşları yüksek kalsiyum içere...

Kiraz nedir ne demektir? Anlamı

Kiraz Gülgillerden, anayurdu Küçük Asya olan, düz kabuklu, ağaç ya da ağaççık durumunda bir meyve ağacı ve bu ağacın, fındıktan büyük,...

Kiplik nedir ne demektir? Anlamı

(felsefe) Önermelerin yalın, belkili ya da zorunlu olma niteliklerinden her biri. "İnsanın ölümsüz olması ihtimali vardır" önerm...

Kiniş nedir ne demektir? Anlamı

Kiniş tekniği ile tahta birleştirme Marangozlukta, bir tahtada boydan boya açılan oluk. Kiniş dili: İki tahtayı yan yana birleşti...

Kinin nedir ne demektir?

Kinin sülfat Kınakına kabuklarından çıkarılan ve eskiden sıtmanın ilacı olan beyaz alkaloit. Molekül formülü C 20 H 24 N 2 O 2 .3H 2 O...