Klasik ekonomi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dünya ve Türkiye ekonomini anlatan 200 TL banknot üzerindeki mor dünya küresi
Ekonomi
Klasik ekonomi, (iktisat) sanayi devrimiyle ve sanayi sermayesinin toplumsal düzene egemen olmaya başlamasıyla birlikte gelişen, zenginliklerin üretim ve bölüşümünü esas konu olarak alan, analizlerini ideal bir "iktisadi insan" kavramına dayandıran, bölüşüm ve tüketim eşitsizliklerinin iktisadi dünyanın doğal ve evrensel kurallarından biri olarak her zaman var olacağını, dolayısıyla devletin bu alanlara müdahalesinin en aza indirilmesini fakat uygulamada devletin işlevinin ekonomik yaşamın süregidebilmesinin koşullarını sağlamak olduğunu savunan, iktisadın toplumsal örgütlemeden bağımsız ve evrensel yasalarını varsaydıkları için bu yasaların tümdengelim yöntemiyle bilimsel olarak incelenebileceğini öngören, kurucusu Adam Smith, savunucularının en önemlileri Ricardo, Malthus, Stuart Mill, Bastlat, olan iktisat kuramı ve politikası.
( 0 soru/yorum )