Kinetik nedir? Kinetik enerji ne demektir? Anlamı


  1. (fizik) Temeli ya da ilkesi hareket olan, hareketle ilgili, hareket dolayısıyla oluşan, devimsel.
  2. (felsefe) Tüm doğal olayların harekete bağlı olduğunu ve hareketle açıklanabileceğini öne süren görüş.

Potansiyel enerjinin kinetik
enerjiye dönüşümü


Kinetik enerji: (fizik) Yer değiştiren bir cismin sahip olduğu enerji. Bu yer değiştirme, bir dönmeyle birlikte oluşursa cismin kinetik enerjisi ötelenmeden (doğrusal gidişten) ve dönmeden dolayı oluşan iki ayrı bölümde incelenebilir.

Resim 1: Buz pistinin üstüne çıkış esnasında şarj olan biriken potansiyel enerji, iniş başladığında kinetik enerjiye dönüşüyor ve kinetik enerjide düz alanda sürtünme nedeniyle giderek azalıp bitiyor ve kayakçı duruyor.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.