Kinetik nedir? Kinetik enerji ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (fizik) Temeli ya da ilkesi hareket olan, hareketle ilgili, hareket dolayısıyla oluşan, devimsel.
  2. (felsefe) Tüm doğal olayların harekete bağlı olduğunu ve hareketle açıklanabileceğini öne süren görüş.

Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünü anlatan animasyon
Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünün kayak yapan bir adam ile gösterilmesi


Kinetik enerji: (fizik) Yer değiştiren bir cismin sahip olduğu enerji. Bu yer değiştirme, bir dönmeyle birlikte oluşursa cismin kinetik enerjisi ötelenmeden (doğrusal gidişten) ve dönmeden dolayı oluşan iki ayrı bölümde incelenebilir.

Resim 1: Buz pistinin üstüne çıkış esnasında şarj olan biriken potansiyel enerji, iniş başladığında kinetik enerjiye dönüşüyor ve kinetik enerjide düz alanda sürtünme nedeniyle giderek azalıp bitiyor ve kayakçı duruyor.
( 0 soru/yorum )