Kitabet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Katiplik, yazmanlık, yazı yazma ilmi.
    Kitabet, yazmak daha doğrusu yazı ile meramını ifade etmektir. Hususi yazışmalarda herkes istediği adama istediği suretle yazabildiği halde resmi yazışmalarda birçok adap ve usullere riayet mecburiyeti vardır. Katip, adap ve resmi kaidelere uymakla beraber istediği şeyi değil, ancak istenilen şeyi yazmak mecburiyetindedir... (İlgili cümle: H. Özdemir)
  2. Yazı yazma, yazıyı yöntemine göre yazma işi.
  3. Kompozisyon, tahrir.
( 0 soru/yorum )