Kireç kaymağı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kireç kaymağı
Kireç kaymağı
Kireç kaymağı, (kimya) temizlik işlerinde dezenfektan, mikrop öldürücü, ağartıcı ve renk açıcı olarak kullanılan, kalsiyum hipokloritten ibaret olan, klor kokusunda, krem renginde bir toz. Sönmüş kireç üzerinden klor gazı geçirilerek elde edilir. Bileşiminde %30-35 aktif klor vardır. Klor kokusunda beyaz bir tozdur. Kimyasal formülü Ca(OCl)2'dir. Suya karıştırıldığında, açığa çıkan klor ve oksijen renkli kumaşların rengini açar. (Ev Yönetimi - Ş. Tokyürek)
( 0 soru/yorum )