Kiriş nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir tavandaki kiriş sütunları
Kiriş
  1. Kemal gibi çalgılarda kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılmış çalgı teli.
  2. Ok yayının iki ucu arasındaki ip.
  3. Üzerine döşeme tahtalarını mıhlamak için kılıçlama yerleştirilen uzun ve yassıca direk.
  4. (matematik) Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası.
  5. Mimarlıkta, boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altında bulunan yatay çubuk; döşemeden gelen yükleri düşey taşıyıcılara aktaran, eğilmeye dayanıklı yapı elemanı.
  6. Tavanı boydan boya kateden betonarme kolon.


  • Kiriş plak sistemi: Mimarlıkta, betonarme kirişler aracılığıyla taşınan betonarme döşeme sistemi, kirişli döşeme sistemi. Geniş açıklık için kullanılan en eski döşeme sistemidir.
  • Kirişi kırmak: (deyiminin anlamı) Argoda kaçıp gitmek, uzaklaşmak.
( 0 soru/yorum )