Gazolin nedir ne demektir? Anlamı

Gazolin, benzinin bir başka adı olup, ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan ve patlamalı motorlarda yakıt olarak kullanılan, özgül ağırlığ...

Gazavatname nedir ne demektir? Anlamı

Gazavatname (edebiyat) padişahın, vezirlerin ya da ünlü komutanların savaşlarını, akınlarını anlatan edebi tür. → Fetihname, zafername. ...

Gazap nedir ne demektir? Anlamı

Gazap, öfke, kızgınlık, hiddet demektir. Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın v...

Gaz nedir ne demektir? Anlamı

Gaz lambası Belçikalı doktor Van Helmont'un Yunanca kaos sözcüğünden esinlenerek türettiği bir sözcük. (fizik, kimya) İçine ko...

Gerdanlık nedir ne demektir? Anlamı

Gerdanlık Kadınların genellikle özel günlerde boyunlarına taktıkları, değerli taş ve madenlerden yapılan takı ya da altın paralardan o...

Gayda nedir ne demektir? Anlamı

Gayda çalgısı Gayda , bir hava kesesi ve ona bağlı kamışlardan oluşan, daha çok İskoçya'da kullanılan, tiz sesli ve ilkel bir arm...

Garip nedir ne demektir? Anlamı

Yabancı, gurbette yaşayan, yad ellere düşmüş, elgin. Bir garip öldü diyeler, üç günden sora duyalar (Yunus Emre). Şaşılacak, yadırganan, a...

Ganimet nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta ya da savaş sonucunda düşmandan ele geçirilen mal. Müşrikler, bozguna uğramış geriye bir çok ganimet bırakarak kaçmaya başlamışlard...

Gamze nedir ne demektir? Anlamı

Yanakta gamze Bazı (şanslı) insanların gülümserken yanaklarında beliren doğal çukurluk. O da gülmeyi çok seviyor ve her defasında ben...

Füzen nedir ne demektir? Anlamı

Füzen çizim için kullanılan kömür kalem Desen çizmek için kullanılan, taflan çubuklarından yapılmış bir tür yumuşak kömür kalem. Nesn...

Fünye nedir ne demektir? Anlamı

Fünye çeşitleri Fünye, (askeri terim) bir patlayıcı maddeyi istenildiğinde patlatmak için kullanılan mekanizma veya kalem şeklinde kü...

Fümerol nedir ne demektir? Anlamı

Fümerol (yerbilim) yanardağların ağzından, çatlaklardan ve lavlardan yayılan gaz. Çoğunlukla yer kabuğu sıcaklığının çok yüksek olduğu, yak...

Füme nedir ne demektir? Anlamı

Füme somon eti Tütsü dumanıyla kurutulmuş (balık eti). Odun ve odun talaşı ile elde edilen duman içerisinde bekletilerek duman aromas...

Füg nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Latince kaçma anlamına gelen füg, müzikte iki ya da daha fazla ses için kontrpuantal yapılı bir besteleme tekniğidir. Başlangıçta tek sesle ...

Fuaye nedir ne demektir? Anlamı

Fuaye Tiyatro ve sinema gibi yerlerde, oyun veya film aralarında seyircilerin çıkıp çeşitli ihtiyaçlarını gördükleri, oyuncuların din...

Friz nedir ne demektir? Anlamı

Mimarlıkta, saçaklarda baş tabanla korniş arasında bulunan ve binanın enince uzayıp giden kabartmalarla süslü bölüm, efriz. Tavandan i...

Frigorifik nedir ne demektir? Anlamı

Frigorifik araç Frigorifik, soğutma özelliği olan, soğutucu düzeneği bulunan demektir. Frigorifik özellikli araç depolarının, ısıya ka...

Fribord nedir ne demektir? Anlamı

Fribord Fribord denizcilikte bir geminin veya deniz aracının su üstünde kalan kısmı. Gemilerin dalgalı denizlerde güvenli seyrini sağ...

Frapan nedir ne demektir? Anlamı

Frapan giyim Frapan, göz alıcı, alımlı, dikkat çekici, çarpıcı, cafcaflı, abartılı gibi anlamlara gelmektedir. Bizde daima frapan renk...

Fraksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Fraksiyon (toplum bilim) bir örgüt ya da topluluk içindeki farklı görüş ve yaklaşımların ideolojik düzeyde bir kimlik kazanması sonucu ort...

Frak nedir ne demektir? Anlamı

Frak, arkadan belden yırtmaçlı, arkadan dize kadar uzanan uzun etekli, siyah, resmi erkek ceketi ve takımıdır. Genellikle devlet büyükle...