Gazolin nedir ne demektir? Anlamı

Gazolin, benzinin bir başka adı olup, ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan ve patlamalı motorlarda yakıt olarak kullanılan, özgül ağırlığ...

Gazilik nedir ne demektir? Gazi kimdir kime denir? Anlamı

III. Plevne Muharebesi sonrası gazilik unvanı verilen Gazi Osman Paşa İslam da düşmanla savaşan ya da gazaya (savaşa) katılmış (kim...

Gazel nedir ne demektir? Gazel örneği

(edebiyat) Divan şiirinde, genellikle aşk, kimi zamanda öğretici ve felsefi konuların işlendiği, 5 - 15 beyitten oluşan, ilk beytin dizele...

Gazavatname nedir ne demektir? Anlamı

Gazavatname (edebiyat) padişahın, vezirlerin ya da ünlü komutanların savaşlarını, akınlarını anlatan edebi tür. → Fetihname, zafername. ...

Gazap nedir ne demektir? Anlamı

Gazap, öfke, kızgınlık, hiddet demektir. Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın v...

Gaz nedir ne demektir? Anlamı

Gaz lambası Belçikalı doktor Van Helmont'un Yunanca kaos sözcüğünden esinlenerek türettiği bir sözcük. (fizik, kimya) İçine ko...

Gerdanlık nedir ne demektir? Anlamı

Gerdanlık Kadınların genellikle özel günlerde boyunlarına taktıkları, değerli taş ve madenlerden yapılan takı ya da altın paralardan o...

Gerdan nedir ne demektir neresidir? Anlamı

İnsanda gerdan Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön kısmı. Şarkta raks ayak ve bacak hüneri değil, omuz ve gerdan hüneridir. (İlgi...

Gaz vermek nedir? Gaza getirmek ne demektir? Anlamları

Gaz vermek : (argo) Birini bir şey yapmaya yöneltmek, cesaret vermek, kışkırtmak. (Birini) Gaza getirmek : (deyiminin anlamı) Kışkırtıcı...

Gayret nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Bıkıp usanmadan, özenerek, kendini vererek çalışma, çaba, çalışma isteği. Birazcık gayret, senden istediğim yalnız bu! Kayırma duygusu. He...

Gayda nedir ne demektir? Anlamı

Gayda çalgısı Gayda , bir hava kesesi ve ona bağlı kamışlardan oluşan, daha çok İskoçya'da kullanılan, tiz sesli ve ilkel bir arm...

Garip akımı nedir ne demektir? Garipçiler kimlerdir?

Garipçiler (edebiyat) Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde, geleneksel biçimlere, alışılmış konulara karşı çıkan Orhan Veli Kanık (1914-1950) , ...

Garip nedir ne demektir? Anlamı

Yabancı, gurbette yaşayan, yad ellere düşmüş, elgin. Bir garip öldü diyeler, üç günden sora duyalar (Yunus Emre). Şaşılacak, yadırganan, a...

Ganimet nedir ne demektir? Anlamı

Savaşta ya da savaş sonucunda düşmandan ele geçirilen mal. Müşrikler, bozguna uğramış geriye bir çok ganimet bırakarak kaçmaya başlamışlard...

Gamze nedir ne demektir? Anlamı

Yanakta gamze Bazı (şanslı) insanların gülümserken yanaklarında beliren doğal çukurluk. O da gülmeyi çok seviyor ve her defasında ben...

Gam nedir? Gamsız ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tasa, kaygı. (müzik) Müziğin sekiz temel notasının kalın sesten inceye ya da inceden kalına doğru belirli bir sıra izleyerek düzenlenmiş ...

Füzen nedir ne demektir? Anlamı

Füzen çizim için kullanılan kömür kalem Desen çizmek için kullanılan, taflan çubuklarından yapılmış bir tür yumuşak kömür kalem. Nes...

Fütur nedir? Fütursuzca ne demektir? Anlamları

Bezginlik, gevşeklik, usanç, bıkma demektir. Bu işler böyledir. Sevenin de olacak, sövenin de... Sevenlere bakıp şımarmayacak, sövenlere bak...

Fünye nedir ne demektir? Anlamı

Fünye çeşitleri Fünye, (askeri terim) bir patlayıcı maddeyi istenildiğinde patlatmak için kullanılan mekanizma veya kalem şeklinde kü...

Fümerol nedir ne demektir? Anlamı

Fümerol (yerbilim) yanardağların ağzından, çatlaklardan ve lavlardan yayılan gaz. Çoğunlukla yer kabuğu sıcaklığının çok yüksek olduğu, yak...

Fulya nedir ne demektir? Fulya Çiçeği

Fulya Çiçeği Fulya çiçeği nergisgillerden, soğan köklü bir süs bitkisi ve bunun zerrin ve nergis adlarıyla da anılan sarı veya beyaz r...

Fule nedir? Fuleli ne demektir? Anlamları

Fule (spor) atletin, futbolcunun ya da atların yarışta attığı adımlardan her biri, adım uzunluğu. Fuleli : Adım uzunluğunun büyük olmas...

Fular nedir ne demektir? Fular modelleri

Bayan fular modelleri Amacı soğuktan korumak olsa da çoğunlukla süs olarak kullanılan, boyna sarılan ya da bağlanan bir çeşit ince at...

Füme nedir ne demektir? Anlamı

Füme somon eti Tütsü dumanıyla kurutulmuş (balık eti). Odun ve odun talaşı ile elde edilen duman içerisinde bekletilerek duman aromas...

Füg nedir ne demektir? Anlamı

Füg (müzik) kontrapunto üslubunda, konu denilen kısa, ama özelliği olan üretici bir temanın birbirinin benzerleri şeklinde tekrarından hare...

Furya nedir? Furyası ne demektir? Anlamları

Furya, herhangi bir şeyin olağandan çok fazla bulunma durumu demektir. Örnek cümleler: Bu aralar millet bayılıyor bu fantastik romantik hik...

Fuaye nedir ne demektir? Anlamı

Fuaye Tiyatro ve sinema gibi yerlerde, oyun veya film aralarında seyircilerin çıkıp çeşitli ihtiyaçlarını gördükleri, oyuncuların din...

Friz nedir ne demektir? Anlamı

Mimarlıkta, saçaklarda baş tabanla korniş arasında bulunan ve binanın enince uzayıp giden kabartmalarla süslü bölüm, efriz. Tavandan i...

Frigorifik nedir ne demektir? Anlamı

Frigorifik araç Frigorifik, soğutma özelliği olan, soğutucu düzeneği bulunan demektir. Frigorifik özellikli araç depolarının, ısıya ka...

Fribord nedir ne demektir? Anlamı

Fribord Fribord denizcilikte bir geminin veya deniz aracının su üstünde kalan kısmı. Gemilerin dalgalı denizlerde güvenli seyrini sağ...

Freze nedir? Frezeleme ne demektir? Kısaca ne işe yarar?

Bir freze tezgahında frezeleme işlemi Frezeleme, çok sayıda kesici ağzı (dişi) bulunan ve kendi ekseni etrafında dönen bir kesici takı...

Frenk nedir ne demektir? Frenk kime denir? Anlamı

Araplar ve Osmanlılar tarafından Hristiyan Avrupalılara, özellikle Fransızlara verilen ad. (halk dilinde) Avrupa'yla, Avrupalılarla i...

Frapan nedir ne demektir? Anlamı

Frapan giyim Frapan, göz alıcı, alımlı, dikkat çekici, çarpıcı, cafcaflı, abartılı gibi anlamlara gelmektedir. Bizde daima frapan renk...

Fraksiyon nedir ne demektir? Anlamı

Fraksiyon (toplum bilim) bir örgüt ya da topluluk içindeki farklı görüş ve yaklaşımların ideolojik düzeyde bir kimlik kazanması sonucu ort...

Frak nedir ne demektir? Anlamı

Frak, arkadan belden yırtmaçlı, arkadan dize kadar uzanan uzun etekli, siyah, resmi erkek ceketi ve takımıdır. Genellikle devlet büyükle...