Çıkrık nedir? Çıkrıkçı ne demektir? Anlamı

Çıkrık Elle çevrilerek kuyudan kovayı çekmeye yarayan küçük araç. Eskiden iplik bükmek, iplik sarmak gibi işlerde kullanılan, el ya ...

Çiy nedir? Çiğ düşmesi ne demektir? Anlamı

Yere çimlerin üzerine düşmüş çiy (çiğ) Havadaki su buharının gece serinliğinde yoğunlaşması sonucu genellikle yerde, bitkiler üzerind...
2 Yorum

Çeri nedir? Çeribaşı ne demektir? Anlamları

Çeri asker demektir. Orhan Bey ve alperenleri, güvenlik için sahilde birkaç yüz çeri bıraktıktan sonra İznik üzerine yöneldi. (İlgili cümle ...

Çerge nedir? Çergeci ne demektir? Anlamı

Derme çatma çadır, oba, otağ. Çingene çadırı, çergi.

Çenk (çeng) nedir? Çengü çegane ne demektir? Anlamı

Çenk Çenk alaturka müzikte çok kullanılmış, arpa benzeyen telleri çekilerek çalınan bir saz. Anadolu toprakları üzerinde de arp tipi ç...

Çeşme nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Eski Osmanlı Çeşmesi Borular, künkler ya da arklarla getirtilen suyun akıtıldığı, altında genellikle bir oluk veya lavabonun bulunduğu...

Çemen nedir ne demektir? Anlamı

Çemen otu, tohumu ve macunu Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu. Bu tohumu ezerek un durumuna getirip sarımsak ve kır...

Çerağ nedir? Çerağ edilmek ne demektir? Anlamı

Eskiden içine yağ konulup yakılan kandil, çıra. Yağ kandilinin fitili. (mecazi) Parlayan, yanan şey. Çırak. Çerağ (çırak) edilmek (...

Çengi nedir ne demektir? Anlamı

Müzik eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın. Çengi kolu : Eskiden kolbaşı, yardımcısı ve on iki oyuncudan oluşan çengi takımı. Çengi ...

Çekirge nedir ne demektir? Anlamı

Çekirge Düz kanatlılardan uzun arka bacaklarına dayanarak sıçrayabilen, çoğunda ses ve işitme organları bulunan, bitkiler için zararlı...

Çavuş kuşu nedir ne demektir? Anlamı

Çavuş kuşu Çavuşkuşugillerden boyu 30 cm kadar, uzun yay biçimi gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, turuncu, kahverengi tüylü, k...

Çırak nedir ne demektir? Anlamı

Kil sanatını öğrenmiş çırak Zanaat öğrenmek amacıyla bir usta yanında çalışan, genellikle genç, toy kimse. Tornacı çırağı. Bir dükka...

Çetrefil nedir? Çetrefilli ne demektir? Anlamı

Çözülüp anlaşılamayacak kadar karışık, içinden çıkılması ve bir sonuca bağlanması güç olan şey. Doktor reçetesi gibi çetrefil mi çetref...

Çelişki nedir? Çelişmek ne demektir? Anlamı

Çelişki Tenakuz, mütenakız eş anlamları. Özdeş olan iki şeyin birbirine karşıt görünmesi. (mantık) Bir şeyin aynı anda hem olumla...

Çektiri nedir ne demektir? Anlamı

Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alabilen, Osmanlı döneminde savaş ve ticarette kullanılmış olan teknelere verilen ad, çektirme. E...

Çekiç nedir? Çekiç atma ne demektir? Anlamı

Çekiç Çivi çakmak, madenleri dövmek, biçim vermek gibi işlerde kullanılan bir sapla dövücü bir bölümden oluşmuş araç. Ucu deri kaplı...

Çaylak nedir ne demektir? Anlamı

Çaylak kuşu (zooloji) Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, az çok kızıl karışımı, esmer tüylü, uzun çatal kuyruklu, küçük kuş...

Çeki nedir? Çeki taşı gibi ne demektir? Anlamı

Tartı. 250 kiloya eşit olan, odun, kireç gibi şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Çeki taşı. (mecazi) Biçim, düzen tarz, te...

Çita nedir? Çita hayvanı hakkında kısa bilgi

Çita Kedigillerden, Afrika ve Güney Asya'da yaşayan, küçük bir kafası, uzun bacakları olan kızıl sarı üzerine kara benekli postuyl...
5 Yorum

Çay nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Çay Kurutulmuş yaprakları haşlanarak suyu içilen, çaygillerden bir ağaççık, bu ağacın siyahımtırak renkte öğütülmüş yaprakları ve bu ...

Çimento nedir ne demektir?

Çimento Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezerek elde edilen, suyla karılınca çarçabuk katılaşıp sertleşen ve yapılarda harç ol...

Çiğ köfte nedir ne demektir?

Çiğ köfte İyice dövülmüş ve sinirleri alınmış çiğ etle ince bulgura biber, soğan, baharat, salça, maydanoz katılarak bulgur yumuşayınc...

Çifte nedir? Çifte kumrular ne demektir? Anlamı

Çifte kumrular İkisi bir arada bulanan ya da ikili. Çifte düğün. (Sandal, kayık için) İki çift kürekli. At, eşek ve katırın iki ark...

Çıtkırıldım nedir ne demektir? Anlamı

Anormal derecede her etkiye aşırı incelik, dayanıksızlık ve çekingenlik gösteren (kimse). O zamanki insanlar her işlerini beden güçleriyle y...

Çırpı nedir ne demektir? Anlamı

Çalı çırpı Dal ve budakların en ince kırılgan parçaları (çılpı). Çalı çırpı. Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çeke bıraka çizgi ...

Çıngar nedir? Çıngar çıkarmak ne demektir? Anlamı

Kavga, patırtı, gürültü demektir. Ne zaman aynı türden iki yaratık bir araya gelse, orada çıngar çıkar (A. Nergis). Çıngar çıkarmak (kop...

Çelik nedir ne demektir? Anlamı

Çelik alaşımı Az miktarda karbonla birleştirilmiş demire su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilmiş alaşım metal. Kısa kes...