Çerge nedir? Çergeci ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Derme çatma çadır. Hafif çadır manasına gelen Farsça bir tabirdir. Lehçe-i Osmanide "hafif oba, iki direkli şemsiye" suretinde izah edilebilir. (M. Z. Pakalın)
  2. Çingene çadırı, çergi. Çingeneler her yerde "Voyvoda, Çeribaşı, Kral" gibi adlar taşıyan reislerinin idaresi altında "Çingene Çergesi" denilen çadırlarda konar-göçer hayatı yaşarlar. (Bursa Halk Kültürü - Uludağ Üni.)
  3. (tarih) Seferlerde padişahı korumak için otâğ-ı hümâyun (padişah çadırı) yanına kurulan ve padişahın otağına giderken içinden geçilen hafif çadır.  • Çergesini dağıtmak: (argo) Fiyakasını bozmak.
  • Çergeci: (tarih) Eskiden padişah çadırının önünde çadır kurmasına izin verilen ve padişah çadırının girişini kontrol eden ve korumasını sağlayan görevli.
  • Çergici: Pazarlarda sergi açan gezici esnaf.
( 0 soru/yorum )