Çıngar nedir? Çıngar çıkarmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kavga, patırtı, gürültü demektir. Ne zaman aynı türden iki yaratık bir araya gelse, orada çıngar çıkar (A. Nergis).


  • Çıngar çıkarmak (koparmak): (deyiminin anlamı) Kavga etmek, hır çıkarmak ortalığı karıştırmak gibi anlamlara gelmektedir. Eğer işler yolunda gider her iki taraf boy ölçüşmekte berabere kalırsa pek çıngar çıkmaz; fakat ekseri mağlubiyetler, hatta bazen bir ima, bir tariz saldırmaları, kamaları muştaları işe karıştırır; az evvel çalan davul zurna yerine sille tokat, boğuşma vuruşma ortalığı altüst eder, bekçi polis gelir, istintaklar, tevkiflerden sonra kahve kapatılır, bir hiç yüzünden dostun adı düşman olurdu (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi).
( 0 soru/yorum )