Şerbet nedir? Şerbet içme ne demektir? Anlamı

Meyve suyuyla şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. Kızılcık şerbeti. Belli olaylarda konuklara sunulan şekerli içecek. Loğusa şerbeti...

Pek ne demektir? Pek ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları

Sert, katı. Sağlam, sıkı. Çokluk, aşırılık anlatır. Hızlı olarak. İlgili atasözü ve deyimler ve anlamları İçinde "pek" ...

Paye nedir? Paye vermek ne demektir? Anlamı

Rütbe. Paye, Osmanlılarda özellikle ilmiye mensuplarına verilen rütbeyi ifade eder. (Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi) Derece, aş...

Magnetit Nedir Ne Demektir? Anlamı

Magnetit (mıknatıs taşı) Magnetit (Mıknatıs Taşı), saf durumda içinde yüzde 71,4 oranında demir bulunan, magnezyum, mangan, nikel, tit...

Salınım nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Sarkaç, yaya bağlanmış bir yük, alternatif akım dalgası ve parabolik bir çukurda ki topun hareketinden oluşan çeşitli salınım hareketl...

Rençper nedir ne demektir? Anlamı

Yapı ve tarım işçiliğinde en ağır işleri gören gündelikçi işçi, ırgat. Çiftçi. Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde : (atasözünün an...

Salapurya nedir? Salapurya gibi ne demektir? Anlamı

Salapurya Salapurya, kendine mahsus üçgen biçiminde bir yelkeni olan, 15 tona kadar taşıyabilen, yelken direği yatırılabildiği için kö...

Şefaat nedir? Şefaat etmek ne demektir? Anlamı

Şefaat Koruma, araya girme; birinin suçunun bağışlanması ya da dileğinin yerine getirilmesi için edilen aracılık. (din) Kıyamet gün...

Rest çekmek deyiminin anlamı nedir?

Rest çekmek deyimi herhangi bir konuda kesin ve sert olarak son sözü söylemek, bahsekonu şeyin istedikleri gibi olmayacağını (yapılmayacağı...

Makabil nedir? Makable şamil ne demektir? Anlamı

Makabil, bir şeyin öncesi, geçmişi, kendisinden önce olan. Makable şamil olmak : (deyiminin anlamı) Önceki zamanı kapsamak, geriye doğr...

Nefis nedir? Nefs ne demektir? Anlamları

Nefis Can. Allahü Teâlâ Kur'ân-ı Kerîmde mealen buyurdu ki: Her nefs, ölümü tadıcıdır. (Âl-i İmrân sûresi: 185) Öz varlık, kişil...

Resmi Nedir Ne Demektir? Anlamı

Resmi Gazete Devletin olan. Resmi hizmet. Devlet yöntemince olan. Resmi işlemler. Teklifli, senli benli olmayan. O herkesle resmidi...

Salik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir yola girmiş olan, bir yol tutup onu takip eden, o yolda ilerleyen kimse. (tasavvuf) Bir tarikata girmiş, bir mürşide bağlanarak Allah...

Lepiska nedir ne demektir? Lepiska Saç

Lepiska saç İpek görünüşlü, sarı, uzun ve yumuşak saç. Uzun boy, lepiska saçlar, ebrulu yanaklar, şarkı söylerken çıkardığı sesin kes...

Patron Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kızgın patron Bir ticaret ya da sanayi kurumunun başı, mal sahibi, işveren. Fabrika patronu . Elbise modeli. Bluz patronu. Patr...

Pay nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Pay ve payda Bir şeyden şuna ya da buna düşen bölüm, hisse, üleş. Emek payı. Eşit bölüm. Parayı üç pay yapalım. (matematik) Bayağı...

Şeref nedir? Şeref vermek ne demektir? Anlamı

Şeref (Arapça) başkalarının gösterdiği saygının dayandığı özlük değer, onur eş anlamı. İlgili kelimeler ve anlamları Şeref vermek : ...

Ordinaryüs nedir? Ordinaryüs profesör ne demektir? Anlamı

Ordinaryüs, "Üstün aşamada profesör" anlamında kullanılan ordinaryüs profesör sözünde geçer. En az beş yıl profesörlük yapmış, bil...

Rekabet Nedir Ne Demektir? Anlamı

İş hayatında rekabet Rekabet: (Arapça) Yarışma, yarış. Rekabet etmek : → Yarışmak. Rekabet fiyatı : (iktisat) Rekabet mekanizma...

Nazire nedir? Nazire yapmak ne demektir? Anlamı

(edebiyat) Başka bir koşuğun konusuyla ilgili olarak aynı tartı ve uyakta yazılan şiir, benzer. Bir davranış, söz vb.ye karşılık olarak y...

Revalüasyon nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Revalüasyon, paranın değerini, altına ve dövizlere göre yükselterek yeniden ayarlama, değer katma, devalüasyon karşıtı. Kelime anlamıyla bir...

Şemse nedir ne demektir? Anlamı

Şemse Şemse, eskiden kitapların cildi üzerine, baş sayfalarının üst bölümüne yapılan, kumaşlara işlenen, yapıların pencere, kapı üstü, p...

Revan nedir? Revan olmak ne demektir? Anlamı

Yürüyen, giden. Onlar ölüp gittikleri gibi, biz de, gün olup mukadder akıbete doğru revan olacağız. (İlgili cümle: S. Ayverdi) Akan, akıcı...

Maiyet nedir? Maiyet memuru ne demektir? Anlamı

Bir üstünün kapısında, buyruğu altında bulunan alt kademedeki kişiler. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyet...

Kadırga nedir ne demektir? Anlamı

Kadırga Kadırga, hem yelken, hem kürekle yürütülen, özellikle Akdeniz'de kullanılmış eski bir savaş gemisidir. Kadırga, süzüle süz...

Lenger nedir ne demektir? Anlamı

Lenger Eskiden daha çok kullanılan yayvan ve kenarları yatık büyük bakır yemek kabı (tabağı). Pırıl pırıl kalaylı lengerler tepeleme ...

Örümcek nedir? Örümcek bağlamak ne demektir? Anlamı

(zooloji) Örümcekler takımına giren hayvanların genel adı. Kimi çeşitleri ağ biçiminde tuzak kurarak sinek gibi böcekleri avlar. Örümcek ...

Renk Körlüğü Nedir Ne Demektir? Anlamı

Renk körlüğü ve renkler Renk körlüğü, bazı renkleri algılayamama durumu. Bu hastalıkta en çok kırmızı ve yeşil renk tam olarak seçilem...

Letarji Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yaşama etkinliklerinin yok denecek kadar zayıflaması. Doğal olmayan, çok derin ve sürekli, kimi durumlarda günlerce, seyrek olarak da ayla...

Makbul nedir? Makbule geçmek ne demektir? Anlamı

Kabul edilen, kabul gören. Onların makbul dualarından daha büyük zenginlik var mı? (H. Ertuğrul) Beğenilen, hoşa giden. Halbuki Yusuf Eniş...

Salâ nedir ne demektir? Sala (sela) ne zaman okunur? Anlamı

Salâ Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamlarına gelen sala (salat) Hz. Peygamber'e Allah'tan rahmet ve sel...

Sakaroz kısaca nedir? Formülü

Sakaroz, şeker kamışı ya da şeker pancarından çıkarılan şekerin bilimsel adı, şeker. Formülü C 12 H 22 O 11 . Pancar şekeri ya da sakaroz, d...

Şeyhülislam Nedir Ne Demektir? Anlamı

Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğunda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından...

Şerh nedir? Şerh düşmek ne demektir? Anlamları

Açma, ayırma, açımlama. Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama. "Eserin birinci cildi uzun bir ön sözden sonra ayrıca arkasına k...

Halik nedir? Halık ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Halik, Yaradan demektir. Yüce Allah'ın yoktan var eder yaratıcılığına işaret eden sıfatıdır. İyilik et denize at, balık bilmezse Hal...

Maki nedir ne demektir? Anlamı

Makilik Maki, Akdeniz dolaylarında yaygın, ortalama 1-2 metre kısa bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. Bu bitki örtüsüyle k...

Levanten nedir ne demektir? Anlamı

Doğu Akdeniz ülkelerine yerleşmiş ya da evlenerek soyu karışmış Avrupa asıllı kimse. Levantenler, genellikle ticaret yapar ve büyük liman ke...

Kalgay nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kırım'da, han vekili, han adayı, han veliahdı anlamında bir orun. Kalgay, Osmanlı Devleti'ne bağlı Kırım Hanlığında, 1475 yılından ...

Şerefe nedir ne demektir? Anlamı

Cami şerefesinde ezan okuyan bir müezzin Şerefe, minarelerde gövdeyi çepeçevre dolaşan, kenarları korkuluklu, ezan okunan yer. Bazı m...

Kalender nedir ne demektir? Anlamı

Gösterişsiz sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse). Kalenderiye tarikatından olan derviş.

Salık nedir? Salık vermek ne demektir? Anlamı

Salık, "Olmuş ya da olacak bir olgu üzerine bilgi" anlamına gelen bu sözcük salık vermek biçiminde "bir kimsenin ya da bir şe...

Halet nedir? Haleti ruhiye ne demektir? Anlamı

Halet Arapça bir kelimedir ve "durum" demektir. Bütün geceyi ibadet ederek geçirmiş, ruhunu ötelere revan etmiş, durgun bir göl gi...

Sakınmak ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Herhangi bir korku ya da düşünceden ötürü bir şeyi yapmaktan kaçınmak. Günahtan sakınmak. Gerçekleşme olasılığı bulunan kötülüklere karşı ...
1 Yorum

Şehir Nedir Ne Demektir? Anlamı

Şehir, çoğu ticaret, sanayi, hizmet alanlarında ve yönetim işlerinde çalışan insanların yoğun olarak yerleştikleri alan, kent. İlgili ke...

Lenduha nedir ne demektir? Anlamı

Çok iri, kaba ve hantal şey. Hem de o yemek odasını tıklım tıkış dolduran, koskocaman, geniş, "lenduha" masanın çevresinde! (J. A...

Madalya nedir? Madalyonun diğer yüzü ne demektir?

İstiklal Madalyası Yararlık gösterenlere, yarışmalarda ve sergilerde derece alanlara ödül, kimi vakit de önemli bir olay dolayısıyla y...

Revizyon nedir ne demektir? Anlamı

Revizyon, yeniden gözden veya elden geçirip düzeltmek için değişiklikler yapma. Yeni sistemin bir yıl uygulanmasının ardından sorunlu görüle...

Sakatat nedir ne demektir? Anlamı

Sakatat Sakatat, kesilen hayvanın kas eti ve etli kemiği hariç olmak üzere diğer tüketilebilecek yürek, ciğer, böbrek, dalak, işkembe,...
3 Yorum

Şefkat ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı nedir?

Şefkat Şefkat, acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik demektir. Anne baba şefkati. Şefkati olmayan şefkat bulamaz : (atasözünün a...

Şeker kamışı nedir? Şeker kamışı bitkisi

Şeker kamışı Şeker kamışı (Saccharum officinarum) , buğdaygillerden, çiçekleri salkım durumunda başakçıklar oluşturan ve ortalama 5 me...

Nefes nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Nefes Soluk. Şifa veren üfleme, hulamak. Hastalara da nefesi bi iznillah şifa idi. Ayrıca ölülere nefes ettiğinde Allah'ın izni ...

Kalkınma nedir? Kalkınma hızı ne demektir? Anlamı

Türkiye de kalkınma Kalkınmak eylemi. (iktisat) Bir ülke için ekonomik, toplumsal ve kültürel bakımlardan ilerleme, çağdaş bir duru...

Paydos nedir ne demektir? Anlamı

Paydos (Yunanca) Çalışmayı bırakma. Herhangi bir işi bıraktırmak için söylenir. İlgili kelimeler ve anlamları Paydos borusu...

Kale nedir ne demektir? Anlamı

Kale Eskiden düşmana karşı koymak için stratejik yollar üzerinde, askeri önemi olan kentlerde, geçit ve dar boğazlarda yapılan yüksek...

Optimist (spor) nedir ne demektir?

Optimist Optimist, 2,31 metre uzunluğunda, 1,13 metre genişliğinde 35 kg ağırlığında ve 3,5 m 2 'lik tek yelkeniyle sınıfının en b...

Halis nedir? Halis muhlis ne demektir? Anlamı

Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katkısız, katışıksız, hilesiz, arı. Her türlü karışımdan arınmış bir nesneye halis denir. Mesela ...

Şeştar nedir ne demektir? Anlamı

Şeştar, Türkler ve diğer Müslüman uluslar tarafından kullanılmış ve yerini tambura bırakmış olan, ikişerden altı telli çalgı. Şeştar, kopuzu...

İhtiraz nedir? İhtiraz kaydı ne demektir? Anlamı

Çekinme, kaçınma, sakınma demektir. Alemde her şüpheyi davet eden şey ihtiraz değil midir? Her ihtiraz edilecek yerde cür'etle hareket e...

Oportünizm nedir? Oportünist ne demektir? Kısaca anlamı

Oportünist kişi Oportünizm, ilkelerini ya da doğacak sonuçları göz ardı ederek, çıkarlarına uygun düşecek biçimde anın koşullarına gör...

Revizyonizm nedir? Revizyonist ne demektir? Kısaca anlamları

Revizyonizm, bir öğretinin (özellikle Marksizm'in) temel ilkelerini ve yöntemini yeniden gözden geçirmek ve düzeltmek gerektiğini ileri...

Ret Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kabul etmeyerek geri çevirme. (Kendisiyle yakın ilgili bulunan birini, bu ilgiden) çıkarma. → Reddetmek.

Saklamak ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı nedir?

Bir şeyi başkalarının bilemeyeceği, göremeyeceği bir yere koymak. Korumak için belli bir yere kaldırmak. Bir durumu, olayı, haberi vb. ba...

Kalensöve Nedir Ne Demektir? Anlamı

Eskiden başa giyilen külah, takke vb. giyeceklere verilen genel ad. Bazı İslam devletlerinde, genellikle esnaf ve onlarla ittifaklarını bel...

Reji Nedir Ne Demektir? Anlamı

Reji (tarih) Osmanlı Devletinde tekel idaresine verilen ad. → Yöntem. Reji asistanı : → Yönetmen yardımcısı. Reji komiseri : ...

Makam Nedir Ne Demektir? Anlamı

Cumhurbaşkanlığı Makam Odası Orun, kat, yer. (müzik) Nağmelerine, seyrine ve karar perdesine göre nitelenen ses dizisi. İlgili...

Mahzun nedir? Mahzun olmak ne demektir? Anlamı

Mahzun Üzgün, gönlü üzgün, tasalı, neşesiz, gamlı, kederli. Yanıma geldi, şefkatle tedirginliğin, acıyla umutsuzluğun iç içe geçmiş e...

Rekor nedir? Rekor kırmak ne demektir? Anlamı

Guinness Rekorlar Kitabı (spor) Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü. Yüzmede dünya rekoru. (mecazi) Daha önce elde ed...

Negatif Nedir Ne Demektir? Anlamı

Fotoğraf makinesi negatifi Eksi. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı ya da filmi, pozitif karşı...

Ne öyle ne böyle atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ne öyle ne böyle deyimleri ve anlamları İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Ne alandan ne satandan (ne bir ...