Revan nedir? Revan olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yürüyen, giden: Onlar ölüp gittikleri gibi, biz de, gün olup mukadder akıbete doğru revan olacağız. (İlgili cümle: S. Ayverdi)
  2. Akan, akıcı: Kollarına girip ayağa kaldırdıkları kan revan içindeki Hasan Bey, "La ilahe illallah, Muhammedü'r-Resulullah"dedi. Yüzünde tatlı bir tebessüm oluştu ve dedi ki: "Niye zahmet buyurdunuz ya Resulullah?" (Çanakkale'de Şahlananlar - V. Vakkasoğlu).
  3. Ruh, can.

  • Revan olmak: Yola çıkmak, yola koyulmak: O sabah, bana refakat eden bir dervişle birlikte atlarımıza binerek yola revan olduk. (M. Gündoğdu)
( 0 soru/yorum )