Şehir Nedir Ne Demektir?


Şehir, çoğu ticaret, sanayi, hizmet alanlarında ve yönetim işlerinde çalışan insanların yoğun olarak yerleştikleri alan, kent.

İlgili kelimeler ve anlamları

 • Şehir devleti: (tarih) İlk çağda ve özellikle Yunan-Helen kültüründe, hinterlandıyla birlikte bağımsız, halkı aynı boydan geldikleri için kandaş olduklarını kabul eden yurttaşlarla bunlara bağlı kişiler ve kölelerden oluşan, yurttaşlarının eşitliliğine dayanan demokrasiyle yönetilen devlet.
 • Şehir eşkıyası: Kentte soygun yapan, cinayet işleyen azılı haydut.
 • Şehir hatları:
  1. Kent içi yolları.
  2. Kent içi iletişimi.
 • Şehir kütüphanesi: Tüm giderleri belediyelerce karşılanan ve halkın yararlanması için kurulan kitaplık.
 • Şehir plancısı: Kent planlama işinin bir kolunda uzmanlaşmış kimse, şehirci.
 • Şehir planlaması: Kentlerin toplumsal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerinin bir uyum içinde sağlanması için yol gösteren ve bunları biçimlendiren planlama, kent planlaması.
 • Şehir rehberi: Kentin belli başlı yerlerini gösteren haritalı, açıklamalı kılavuz kitap.

İlgili atasözü ve anlamı

Şehirde eşek bile makamla anırır: (atasözünün anlamı) Kentte önemsiz sayılan işler bile belli bir düzen içinde görülür.