Kalender nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dünya malına önem vermeyen, gösterişsiz sade yaşamaktan yana olan (kimse): Kalender, insan değildir. Sana işte kısaca bir söz: Baştan başa bakıştan ibarettir, görüştür; gönül sözü, sükût içindedir (Mevlana Celâleddin Hz.). Allah'a mahrem ol da kalender ol kalender / Gönlünü bu dünyaya neden bağlarsın kalender ol kalender / Sen kendini cehaletinle perişanlıkta mahvettin / Fani alemden geç kalender ol kalender (Hz. Mevlana)
  2. Alçak gönüllü, yumuşak huylu, herkesle uyuşur, olayların üzerinde fazla durmayan, her şeyi hoş görüyle karşılayan, rahat kimse: İsmail Hakkı Bey, zevk ehli, nüktedan, kalender adamdı. Ciddi meselelere ilgi göstermez, hayatı hafife alırdı... (A. Deliorman)
  3. Giyim kuşam ve yaşama şartlarına önem vermeyen, titizlik göstermeyen, lâkayt, aldırmaz kimse: Cevap verdiler: "Kalender edâlı, kalender kılıklı kimseleri hiç sevmez!" Gönlü aydın Şems de, kendisini kalender edalı, kalender kılıklı bir şekle soktu ve Mevlana'nın yolunun üstüne dikilip durdu... (M. N. Bursalı)
  4. Kalenderiye tarikatından olan derviş.


İlgili atasözü ve deyimler


İçinde "kalender" kelimesi geçen atasözleri, deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

  • Kalender meşrep: (deyiminin anlamı) Kalender mizaçlı, olur olmaz şeyleri kendine dert etmeyen, dünyaya ehemmiyet vermeyen yaradılışta olan kimse: Kalender meşrebim, minnetim yoktur / Yükseklerde uçan meleği sevmem, / İzzeti - nefsime hürmetim çoktur / Öpülmek isteyen eteği sevmem (Tokadîzâde Şekip)
  • Kalenderliğe vurmak: Hiçbir şeyi kendine dert etmemek, yaşamı ve olayları kalenderce karşılamak: Biz de bilmukabele kahkahayı salıverdik. İşi kalenderliğe vurduk (A. H. Bey). Sümmani artık işi kalenderliğe vurmuş idi. Hayatın onun yanında hiçbir değeri kalmamıştı. (Aşık Sümmani)
  • Kalendere "kış geliyor" demişler, "titremeye hazırım" diye cevap vermiş: (atasözünün anlamı) Hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen kimse, yaşamdaki en sevimsiz, hatta rahatsız durumları bile hoş karşılayabilir.
( 0 soru/yorum )