Madalya ve madalyon nedir? Madalyonun diğer yüzü ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İstiklal madalyası veya madalyonu
İstiklal Madalyası
Madalya, savaşta yararlılık gösteren kahramanlara, yarışmalarda ve sergilerde derece alanlara ödül, kimi vakit de önemli bir olay dolayısıyla ya da ünlü bir kimse adına ilgililere hatıra olarak verilen, üzerinde madalyanın veriliş nedenini anlatan yazı, resim ve semboller bulunan madeni nişan: Kurtuluş Savaşı'nda cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenlere istiklal madalyası verilmişti (A. İ. Kesici). Öğrenciler Dünya birincisi olarak altın madalyayla döndüler.

İçinde bir bayan resmi olan kapağı açık eski bir madalyon kolye
Madalyon
Madalyon, boyna zincirle takılan, genellikle değerli metalden yapılmış, içine küçük resim gibi hatıra değeri olan şeyler konulan, türlü biçimde süs eşyası: Kolyenin ucunda yuvarlak, kapaklı bir madalyon vardı. Zorlukla kapağı açtı ve içinde beliren resmi gösterdi. Bir kadına ait bir fotoğraftı bu. (T. Pirselimoğlu)


  • Madalyonun diğer yüzü (öteki yüzü): (deyiminin anlamı) İyi görünen bir şeyin bilinmeyen ve hesaba katılması gereken olumsuz yönü: Hoşlanmak, beğenmek, sevmek gibi duygular insan doğasının bir parçasıysa, madalyonun diğer yüzü olan kıskanmak, korkmak, kin duymak olumsuz da olsa insanın özünde olan diğer duygulardır (E. Kaygın). Neticede nefret aşkın bir parçası, madalyonun öteki yüzü değil midir? (F. Özpetek). Şu alemde her şeyin bir görüneni, bir de görünmeyeni vardır. Madalyonun öteki yüzü denen bir gerçek vardır. (İlgili cümle kaynağı: S. Alkan)
( 0 soru/yorum )