Salınım nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli salınım hareketlerini gösteren animasyon
Sarkaç, yaya bağlanmış bir yük, alternatif akım dalgası ve parabolik bir çukurda ki topun hareketinden oluşan çeşitli salınım hareketleri
  1. Fizikte bir noktanın düzenli olarak, ardışık ve eşit zaman aralıklarında hep aynı hareketi tekrarlaması. Sarkacın küçük salınımları eş zamanlıdır. Alternatif akım salınıma örnek verilebilir.
  2. (biyoloji) Bir organ, doku ya da canlı varlığı, zorlu bir uyarı sonucu dengesini yitirerek yeniden bu konumuna gelene dek yapısında oluşan değişimler. Vücuttaki bir kanama alyuvar sayısında uzun süreli düzgün bir salınıma yol açar.
  3. (gökbilimi) Ayın yarım yüzeyinden biraz fazlasının yerden görülebilmesini sağlayan olay.
  4. Sıcaklık, yağmur gibi meteoroloji olgularının ortalama değerlerinde birbirini izleyen alçalma ve yükselmeler.
( 0 soru/yorum )