Salık nedir? Salık vermek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Salık, "Olmuş ya da olacak bir olgu üzerine bilgi" anlamına gelen bu sözcük salık vermek biçiminde "bir kimsenin ya da bir şeyin iyi, uygun olduğunu söylemek, tavsiye etmek" anlamında kullanılır: Sana bu doktoru salık verebilirim... O semtte oturmanızı salık vermem... (kelime ile ilgili cümle)
( 0 soru/yorum )