Salik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yola girmiş olan, bir yol tutup onu takip eden, o yolda ilerleyen kimse.
  2. (tasavvuf) Bir tarikata girmiş, bir mürşide bağlanarak Allah yolunda manevi yolculuğa çıkmış olan kimse. Salik, sırat-ı müstakim yoluna çıkıp, nefsinden ve kendisinden, emanetten haberdar olup nefsine ve kendine arif olmakla, Rabbi'ne arif olmaya gayret eden kişidir: "Ey salik, padişaha yazılmış bir mektup taşımaktasın... Beden bir mektup gibidir, ona önce bir bak. Padişaha layık olduğunu görürsen, onu, ona götür. (M. Fatih Çıtlak)
( 0 soru/yorum )