Makabil nedir? Makabline şamil ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Makabil (makabl), bir şeyin öncesi, geçmişi, kendisinden önce ve evvel olanı: Makabil günlerde cereyan eden hadisat ve hasıl ettiğim... (A. Dede). Kavaninimiz (kanunlarımız) makabl ve mabaddan mahrumdur. (İlgili cümle kaynağı: S. Kılıç)


  • Makabline şamil olmak: (deyiminin anlamı) Önceki zamanı, önceyi kapsamak, geriye doğru benzerlerini de içine almak: Yasaların, genel olarak, makabline şamil bir etkileri yoktur.
  • Makabline şümulü yok: Öncesine dokunmaz veya öncesini içine almaz.
( 0 soru/yorum )