Şefkat nedir ne demektir? Şefkat ile ilgili atasözü ve anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kız ve erkek çocuklarına sarılarak şefkat gösteren bir baba
Şefkat
Şefkat, acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik demektir: Bir çocuğun anne-baba şefkatine olan ihtiyacı gibi, yaratılmış olanlar da Yarıtıcılarının şefkat ve merhametine ihtiyaç duyarlar. (İlgili cümle kaynağı: A. O. Göktaş)


  • Şefkati olmayan şefkat bulamaz: (atasözünün anlamı) Acıma ve sevgi duygularından yoksun kişi, başkalarından kendisine acıma ve sevgi beklememeli.
  • Şefkatli: Davranışları şefkat dolu, sevecen olan: Hz. Peygamber (a.s.m.) ona döndü ve "Şefkatli olmayana merhamet edilmez!" buyurdu. (R. Balcı)
( 0 soru/yorum )