Letarji nedir? Letarjik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Letarjik belirtiler gösteren uyuklayan bir bayan
Letarji
  1. Uyuşukluk, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, tükenmişlik, ilgisizlik, duyarsızlık veya enerji eksikliği hali; hareketsizliğin ve uyku eğiliminin artmış olduğu bir bilinç bozukluğu.
  2. Yaşama etkinliklerinin yok denecek kadar zayıfladığı, doğal olmayan, çok derin ve sürekli, kimi durumlarda günlerce, seyrek olarak da aylarca hatta yıllarca sürebilen ateşsiz ve koma durumundan farklı bir uyku durumu.
  3. (mecazi) Büyük ve derin gaflet: Bu hal, uhrevi ve dünyevi şeylerin tümünü inkar etmek oldu ki, buna büyübozumu yahut yoksunluk ve ümitsizlik denilebilir; güya ki "letarji" halinde bulunan insanlığın nabzını muayene edenler ölmüş zannediyorlardı. (A. Cevdet)

  • Letarjik: Letarji ile ilgili: Bir ağacın dibindeydik. Yere oturdum. Nerde bulunduğumuzu bilmiyordum. Başım gittikçe ağırlaşıyordu. Letarjik bir uykuya gömülüyordum... (İlgili cümle kaynağı: C. Dağcı)
( 0 soru/yorum )