Şerh nedir? Şerh düşmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Açma, ayırma, açımlama.
  2. Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama: "Eserin birinci cildi uzun bir ön sözden sonra ayrıca arkasına koyduğu şerh ve endeksten ibarettir." (A. H. Çelebi)
  3. Bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap.
  4. Açık ve ayrıntılı anlatma.
  5. (hukuk) tapu kütüğüne kimi hakların işlenmesi için yapılan kayıtların genel adı: Muvakkat tescilin şerhi.

  • Şerh düşmek: Bir belgeye açıklayıcı bir not yazmak.
  • Şerh etmek: Açıklamak.
( 0 soru/yorum )